Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Євроінтеграція у Раді: фондовому ринку пропишуть правила ЄС

 

Найближчим часом мають розпочатись фундаментальні зміни на ринку цінних паперів, адже чинне законодавство не відповідає міжнародним нормам, не захищає учасників ринку, не надає чіткого юридичного статусу певним фінансовим інструментам.

Поштовхом для розвитку фондового ринку повинно стати прийняття базового законопроекту - "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 7055-д. Наскільки він відповідає праву Європейського Союзу і чи виправдані пов'язані з ним надії?

Автори документа декларують комплексне врегулювання функціонування ринків похідних цінних паперів, деривативів, регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури; удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації; захист прав власників облігацій відповідно до найкращих світових практик.

Попри те, що законопроект містить певні невідповідності праву ЄС, він матиме позитивний економічний ефект і має бути розглянутий у першому читанні з доопрацюванням усіх системних зауважень.

Ліцензування та дозволи

На сьогодні в Україні регулювання діяльності учасників ринку капіталу не відповідає європейській практиці. Одна з ключових новацій законопроекту - трансформація торговця цінних паперів в інвестиційну фірму, що цілком виправдане з огляду на норми ЄС.

Також передбачено нові види професійної діяльності на ринку капіталу: субброкерська діяльність, інвестиційне консультування, андеррайтинг з гарантією продажу. Запроваджується інститут оператора ринку - особи, яка отримує ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку, альтернативному торговельному майданчику.

Доцільно встановити додаткові гарантії захисту прав клієнтів інвестиційних фірм.

Так, у ст. 26 Директиви 2014/65/ЄС закріплено: інвестиційна фірма, яка отримує вказівки чи замовлення клієнта за посередництвом іншої інвестиційної фірми, залишається відповідальною за надання послуги або виконання угоди.

Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків здійснюють діяльність виключно на підставі ліцензії, проте законопроект не визначає порядок відкликання ліцензії (як це передбачено ст. 8 Директиви 2014/65/ЄС) та належних механізмів контролю за дотриманням умов її видачі (ст. 21 цієї ж директиви). Це особливо актуально з огляду на те, що ст. 59 законопроекту передбачає необмежений строк дії ліценції.

Вимоги до мінімального розміру первинного капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, у розмірі не нижче за 10 млн грн (ст. 38 законопроекту), не відповідають низці європейських директив, які передбачають цей показник на рівні 730 тисяч євро.

Стаття 14 Директиви 2014/65/ЄС чітко зазначає, що інвестиційна фірма на момент отримання ліцензії має дотримуватися своїх зобов'язань щодо компенсацій інвесторам. Це положення українським законодавцем не імплементується. На відміну від європейського права, відсутні вимоги до знань та кваліфікації фізичних осіб, які надають інвестиційні послуги клієнтам від імені інвестиційної фірми, немає у законопроекті і положень, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів між інвестиційною фірмою та клієнтами.

Чинне законодавство визначає регульований фондовий ринок та передбачає, що здійснювати торгівлю на ньому можуть виключно фондові біржі. Законопроект № 7055-д розширює поняття регульованого ринку та зазначає, що торгівля фінансовими інструментами може здійснюватися також на багатосторонній торговій системі (БТС). Така новація частково відповідає ст. 4 Директиви 2014/65/ЄС, яка передбачає також створення організованого торговельного майданчика (ОТМ) - багатосторонньої системи, яка не є регульованим ринком, де укладаються контракти в інтересах третіх осіб щодо купівлі та продажу облігацій, структурованих фінансових продуктів або деривативів. Діяльність ОТМ вітчизняний законодавець не передбачив.

Стаття 52 законопроекту надає невиправдані повноваження відносно регульованого ринку Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: комісія сама визначає випадки зупинення діяльності такого ринку. Натомість ст. 44 Директиви 2014/65/ЄС надає чіткий перелік випадків, коли компетентний орган може відкликати дозвіл: якщо регульований ринок не використовує дозвіл упродовж 12 місяців, прямо відмовляється від дозволу або не діяв упродовж попередніх шести місяців, отримав дозвіл у незаконний спосіб, вже не відповідає умовам, на яких був виданий дозвіл, серйозно і систематично порушував положення законодавства тощо.

Зелене світло деривативам

Важливо, що законопроект № 7055-д намагається створити повноцінне правове поле функціонування деривативів в Україні як одного з головних інструментів хеджування ризиків і згладжування цінових коливань в різних сегментах економіки: АПК, банківському, енергетичному та інших. Розширюється перелік видів деривативів, надається повна їх класифікація за різними критеріями, встановлюються особливості укладення деривативів на регульованому та нерегульованому ринках. Розбудовується інфраструктура, зокрема, шляхом створення торгового репозиторію та удосконалення діяльності центрального контрагента.

Право ЄС передбачає ширший перелік видів деривативів, тому законопроект потрібно привести у відповідність до Директиви 2014/65/ЄС.

Стаття 35 законопроекту №7055-д визначає обов'язковий кліринг через Центрального контрагента усіх операцій з деривативами на регульованому ринку. Однак немає вимог відносно мінімального розміру статутного капіталу центрального контрагента, що не відповідає європейському праву. Важливо не лише розвивати ринок деривативів, але й посилювати захист його учасників.

Український законодавець, на відміну від європейського, не пропонує надійних механізмів для сторін правочинів, кліринг яких не здійснює центральний контрагент.

Законопроект №7055-д комплексно врегульовує інститут ліквідаційного неттінгу, який забезпечить гарантії виконання деривативів. Адже на сьогодні в українському правовому полі існує лише визначення цього поняття. Згідно з новаціями, у випадку визнання банкрутства однієї зі сторін правочинів щодо деривативів інша сторона зможе повернути свої гроші, без традиційної черги кредиторів, яка передбачена законодавством про банкрутство.

Умовою застосування ліквідаційного неттінгу є укладення генеральної угоди з відповідними положеннями до порушення провадження про банкрутство та/або введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Законопроект №7055-д імплементує положення Директиви 2009/44/ЄС, а також Модельного закону ISDA про неттінг.

Захист інвесторів

Однією із ключових новел законопроекту є пропозиція ввести інститут зборів власників облігацій, що спрямовано на забезпечення захисту їхніх прав та розвиток боргового ринку. Ці положення довели ефективність у Люксембурзі, Франції, Італії, Німеччині та інших країнах.

Законопроект № 7055-д пропонує визначити компетенцію зборів, а також окремо виділяє порядок їх проведення та прийняття рішень, план дій при порушенні обов'язків за облігаціями, дефолті, процедуру введення адміністратора, ініційованого зборами власників облігацій. Водночас не конкретизується, хто надає особі, відповідальній за проведення зборів власників облігацій, відповідні права та як це підтверджується.

Переглядається і визначення проспекту цінних паперів з метою узгодження з Регламентом ЄС 2017/1129. Законопроект визначає проспект як документ, що не лише містить інформацію стосовно цінних паперів, а також надає можливість інвесторам ухвалити виважене інвестиційне рішення. Однією з ключових змін є обов'язкове розкриття емітентом регульованої інформації на веб-сайті компанії замість публікації такої інформації у друкованому виданні, як це передбачено чинним законодавством.

Застосування такого підходу дозволить посилити захист прав інвесторів на фондовому ринку. Однак, згідно з Регламентом ЄС 2017/1129, у проспекті мають зазначатися ще й дані стосовно прибутків та збитків, фінансового стану емітента, а також причини емісії та її вплив на емітента.

Відносно протидії зловживанням на фінансових ринках автори законопроекту частково врахували положення Регламенту ЄС № 596/2014: пропонується заборонити маніпулювання цінами на регульованому ринку та багатосторонніх торговельних системах; розширюється перелік дій, які кваліфікуються як маніпулювання цінами, не тільки з фінансовими інструментами, але й активами, допущеними до торгів на регульованих ринках та базовим показником таких фінансових інструментів.

Але український законодавець не врахував важливих норм права ЄС про заборону незаконного використання інсайдерської інформації не лише на регульованому ринку, але й поза ним.

Характерно, що в ЄС маніпулюванням визнаються не тільки дії щодо фінансових інструментів, але й бенчмарк (базових показників, прив'язаних до них). За маніпулювання в Євросоюзі діють максимальні адміністративні санкції у розмірі щонайменше 15 млн євро для юридичних осіб та 5 мільйонів для фізичних осіб.

Також національний закон мав би посилити повноваження регуляторних органів з розслідування цих злочинів, зокрема повноваження проводити перевірки на місцях та вимагати замороження чи арешту активів. В країнах ЄС встановлено покарання за такі злочини у вигляді позбавлення волі не менше двох років за здійснення інсайдерської діяльності та чотири роки за ринкові маніпулювання, у тому числі за бенчмарк.

Невідповідність цього поняття, наданого у законопроекті 7055-д, Регламенту ЄС 2016/1011 та відсутність кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за маніпулювання бенчмарк є принциповим недоліком українського законопроекту.

Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

12.11 Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Индекс ПФТС 12 ноября продолжил рост

12.11 Депозитные ставки для физлиц 12.11.18

12.11 Доллар дорожает 12 ноября на ожидании повышения ФРС учетной ставки в декабре

12.11 Участники рынка ОСАГО стали дисциплинированнее

12.11 Курсы валют по карточным операциям на 12.11.18

12.11 Курс фунта к доллару 12 ноября снизился на 1% на обеспокоенности вокруг Brexit

12.11 НБУ понизил справочный курс гривни на 0,40 коп. до 27,8987 грн

12.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.11.18

12.11 Биржи АТР закрылись 12 ноября в основном в плюсе, корректируясь после распродажи в пятницу

12.11 Остатки средств на корсчетах банков 12.11.18

12.11 9 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 300 млн гривен

12.11 НБУ продал 9 ноября банкам депозитные сертификаты на 24 067 млн гривен

12.11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.11.18

12.11 В правительстве планируют запретить маршрутки без ремней безопасности

12.11 АМКУ открыл дело против трех мобильных операторов из-за сокращения действия тарифов до 4 недель

12.11 Министр-разведчик. Какую почву в Украине зондирует Рик Перри

12.11 Украина может стать Техасом в Европе - Перри

12.11 В «Нафтогазе» прокомментировали объединение исков в Стокгольмском арбитраже

12.11 На 1 октября остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 8,4 млрд гривен

12.11 Парламентский комитет не смог достичь консенсуса по проекту закона «О концессиях» Подробности читайте на УНИАН: https://w

12.11 Нефть умеренно дорожает 12 ноября на заявлениях Саудовской Аравии, Brent выросла до $70,9 за баррель

12.11 Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет, - глава набсовета «Укрэнерго»

12.11 Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю

12.11 Эксперты США заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых скрыл Пхеньян

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств

12.11 Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза - до $42,2 млрд - оценка ЦБ

12.11 Много тратишь? Великобритания запустила новый антикоррупционный механизм

12.11 Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю

12.11 Reuters: ВТБ выдал Катару кредит для покупки доли «Роснефти»

12.11 Почему США разрешили Италии и Греции покупать нефть у Ирана

12.11 «Британии стоит задуматься»: брат Бориса Джонсона хочет новый референдум о «брексите»

12.11 КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

12.11 В Австрии нашли нового российского шпиона

09.11 Суд Швейцарии по иску «Нафтогаза» запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»

09.11 Правительство Италии начало борьбу с «евробляхами»: штраф 700 евро и конфискация

09.11 Трамп ужесточил правила получения убежища для мигрантов-нелегалов

09.11 Шпионский скандал: Австрия вызвала поверенного по делам РФ, требует объяснений

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

12.11 В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

02.11 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

12.11 Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк

12.11 Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол

12.11 Для галочки. Почему «выборы» в ОРДЛО ничего не дали Кремлю

12.11 Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»

12.11 Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»

12.11 На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО

09.11 «Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

09.11 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

09.11 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

09.11 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

09.11 Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк

08.11 Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина

08.11 Рада намерена в два раза расширить зону украинского контроля в Черном море

08.11 Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 «Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение

12.11 Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями

12.11 Появление сетей 6G ожидается в 2030 году

12.11 Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр

12.11 Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»

12.11 Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей

09.11 На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

09.11 Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой

09.11 Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков

09.11 В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела

09.11 Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»

09.11 Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны

08.11 Ford покупает сервис проката самокатов

08.11 В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно