Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Євроінтеграція у Раді: фондовому ринку пропишуть правила ЄС

 

Найближчим часом мають розпочатись фундаментальні зміни на ринку цінних паперів, адже чинне законодавство не відповідає міжнародним нормам, не захищає учасників ринку, не надає чіткого юридичного статусу певним фінансовим інструментам.

Поштовхом для розвитку фондового ринку повинно стати прийняття базового законопроекту - "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 7055-д. Наскільки він відповідає праву Європейського Союзу і чи виправдані пов'язані з ним надії?

Автори документа декларують комплексне врегулювання функціонування ринків похідних цінних паперів, деривативів, регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури; удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації; захист прав власників облігацій відповідно до найкращих світових практик.

Попри те, що законопроект містить певні невідповідності праву ЄС, він матиме позитивний економічний ефект і має бути розглянутий у першому читанні з доопрацюванням усіх системних зауважень.

Ліцензування та дозволи

На сьогодні в Україні регулювання діяльності учасників ринку капіталу не відповідає європейській практиці. Одна з ключових новацій законопроекту - трансформація торговця цінних паперів в інвестиційну фірму, що цілком виправдане з огляду на норми ЄС.

Також передбачено нові види професійної діяльності на ринку капіталу: субброкерська діяльність, інвестиційне консультування, андеррайтинг з гарантією продажу. Запроваджується інститут оператора ринку - особи, яка отримує ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку, альтернативному торговельному майданчику.

Доцільно встановити додаткові гарантії захисту прав клієнтів інвестиційних фірм.

Так, у ст. 26 Директиви 2014/65/ЄС закріплено: інвестиційна фірма, яка отримує вказівки чи замовлення клієнта за посередництвом іншої інвестиційної фірми, залишається відповідальною за надання послуги або виконання угоди.

Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків здійснюють діяльність виключно на підставі ліцензії, проте законопроект не визначає порядок відкликання ліцензії (як це передбачено ст. 8 Директиви 2014/65/ЄС) та належних механізмів контролю за дотриманням умов її видачі (ст. 21 цієї ж директиви). Це особливо актуально з огляду на те, що ст. 59 законопроекту передбачає необмежений строк дії ліценції.

Вимоги до мінімального розміру первинного капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, у розмірі не нижче за 10 млн грн (ст. 38 законопроекту), не відповідають низці європейських директив, які передбачають цей показник на рівні 730 тисяч євро.

Стаття 14 Директиви 2014/65/ЄС чітко зазначає, що інвестиційна фірма на момент отримання ліцензії має дотримуватися своїх зобов'язань щодо компенсацій інвесторам. Це положення українським законодавцем не імплементується. На відміну від європейського права, відсутні вимоги до знань та кваліфікації фізичних осіб, які надають інвестиційні послуги клієнтам від імені інвестиційної фірми, немає у законопроекті і положень, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів між інвестиційною фірмою та клієнтами.

Чинне законодавство визначає регульований фондовий ринок та передбачає, що здійснювати торгівлю на ньому можуть виключно фондові біржі. Законопроект № 7055-д розширює поняття регульованого ринку та зазначає, що торгівля фінансовими інструментами може здійснюватися також на багатосторонній торговій системі (БТС). Така новація частково відповідає ст. 4 Директиви 2014/65/ЄС, яка передбачає також створення організованого торговельного майданчика (ОТМ) - багатосторонньої системи, яка не є регульованим ринком, де укладаються контракти в інтересах третіх осіб щодо купівлі та продажу облігацій, структурованих фінансових продуктів або деривативів. Діяльність ОТМ вітчизняний законодавець не передбачив.

Стаття 52 законопроекту надає невиправдані повноваження відносно регульованого ринку Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: комісія сама визначає випадки зупинення діяльності такого ринку. Натомість ст. 44 Директиви 2014/65/ЄС надає чіткий перелік випадків, коли компетентний орган може відкликати дозвіл: якщо регульований ринок не використовує дозвіл упродовж 12 місяців, прямо відмовляється від дозволу або не діяв упродовж попередніх шести місяців, отримав дозвіл у незаконний спосіб, вже не відповідає умовам, на яких був виданий дозвіл, серйозно і систематично порушував положення законодавства тощо.

Зелене світло деривативам

Важливо, що законопроект № 7055-д намагається створити повноцінне правове поле функціонування деривативів в Україні як одного з головних інструментів хеджування ризиків і згладжування цінових коливань в різних сегментах економіки: АПК, банківському, енергетичному та інших. Розширюється перелік видів деривативів, надається повна їх класифікація за різними критеріями, встановлюються особливості укладення деривативів на регульованому та нерегульованому ринках. Розбудовується інфраструктура, зокрема, шляхом створення торгового репозиторію та удосконалення діяльності центрального контрагента.

Право ЄС передбачає ширший перелік видів деривативів, тому законопроект потрібно привести у відповідність до Директиви 2014/65/ЄС.

Стаття 35 законопроекту №7055-д визначає обов'язковий кліринг через Центрального контрагента усіх операцій з деривативами на регульованому ринку. Однак немає вимог відносно мінімального розміру статутного капіталу центрального контрагента, що не відповідає європейському праву. Важливо не лише розвивати ринок деривативів, але й посилювати захист його учасників.

Український законодавець, на відміну від європейського, не пропонує надійних механізмів для сторін правочинів, кліринг яких не здійснює центральний контрагент.

Законопроект №7055-д комплексно врегульовує інститут ліквідаційного неттінгу, який забезпечить гарантії виконання деривативів. Адже на сьогодні в українському правовому полі існує лише визначення цього поняття. Згідно з новаціями, у випадку визнання банкрутства однієї зі сторін правочинів щодо деривативів інша сторона зможе повернути свої гроші, без традиційної черги кредиторів, яка передбачена законодавством про банкрутство.

Умовою застосування ліквідаційного неттінгу є укладення генеральної угоди з відповідними положеннями до порушення провадження про банкрутство та/або введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Законопроект №7055-д імплементує положення Директиви 2009/44/ЄС, а також Модельного закону ISDA про неттінг.

Захист інвесторів

Однією із ключових новел законопроекту є пропозиція ввести інститут зборів власників облігацій, що спрямовано на забезпечення захисту їхніх прав та розвиток боргового ринку. Ці положення довели ефективність у Люксембурзі, Франції, Італії, Німеччині та інших країнах.

Законопроект № 7055-д пропонує визначити компетенцію зборів, а також окремо виділяє порядок їх проведення та прийняття рішень, план дій при порушенні обов'язків за облігаціями, дефолті, процедуру введення адміністратора, ініційованого зборами власників облігацій. Водночас не конкретизується, хто надає особі, відповідальній за проведення зборів власників облігацій, відповідні права та як це підтверджується.

Переглядається і визначення проспекту цінних паперів з метою узгодження з Регламентом ЄС 2017/1129. Законопроект визначає проспект як документ, що не лише містить інформацію стосовно цінних паперів, а також надає можливість інвесторам ухвалити виважене інвестиційне рішення. Однією з ключових змін є обов'язкове розкриття емітентом регульованої інформації на веб-сайті компанії замість публікації такої інформації у друкованому виданні, як це передбачено чинним законодавством.

Застосування такого підходу дозволить посилити захист прав інвесторів на фондовому ринку. Однак, згідно з Регламентом ЄС 2017/1129, у проспекті мають зазначатися ще й дані стосовно прибутків та збитків, фінансового стану емітента, а також причини емісії та її вплив на емітента.

Відносно протидії зловживанням на фінансових ринках автори законопроекту частково врахували положення Регламенту ЄС № 596/2014: пропонується заборонити маніпулювання цінами на регульованому ринку та багатосторонніх торговельних системах; розширюється перелік дій, які кваліфікуються як маніпулювання цінами, не тільки з фінансовими інструментами, але й активами, допущеними до торгів на регульованих ринках та базовим показником таких фінансових інструментів.

Але український законодавець не врахував важливих норм права ЄС про заборону незаконного використання інсайдерської інформації не лише на регульованому ринку, але й поза ним.

Характерно, що в ЄС маніпулюванням визнаються не тільки дії щодо фінансових інструментів, але й бенчмарк (базових показників, прив'язаних до них). За маніпулювання в Євросоюзі діють максимальні адміністративні санкції у розмірі щонайменше 15 млн євро для юридичних осіб та 5 мільйонів для фізичних осіб.

Також національний закон мав би посилити повноваження регуляторних органів з розслідування цих злочинів, зокрема повноваження проводити перевірки на місцях та вимагати замороження чи арешту активів. В країнах ЄС встановлено покарання за такі злочини у вигляді позбавлення волі не менше двох років за здійснення інсайдерської діяльності та чотири роки за ринкові маніпулювання, у тому числі за бенчмарк.

Невідповідність цього поняття, наданого у законопроекті 7055-д, Регламенту ЄС 2016/1011 та відсутність кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за маніпулювання бенчмарк є принциповим недоліком українського законопроекту.

Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

16:48 Доллар рухнул 20 июня к основным валютам на итогах заседания ФРС

16:43 Депозитные ставки для физлиц 20.06.19

13:02 Платежеспособные банки за 5 мес. увеличили чистую прибыль на 82,8%

12:51 Биржи Азии закрылись 20 июня ростом на новостях по монетарной политике в США

12:46 Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

12:32 Нацкомфинуслуг утвердила требования к стресс-тестированию страховщиков

12:28 Справочный курса гривни понижен на 6,39 коп. до 26,3770 грн

11:49 Банки Украины 20 июня сократили портфель ОВГЗ на 9,33 млрд грн, нерезиденты - увеличили на 0,54 млрд грн.

11:08 Остатки средств на корсчетах банков 20.06.19

11:06 Курсы валют по карточным операциям на 20.06.19

10:34 19 июня НБУ выдал банкам рефинансирование 9 млн гривен

10:18 НБУ продал 19 июня банкам депозитные сертификаты на 13,8 млрд гривен

10:05 18 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $67,8 млн до $188,8 млн

09:46 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.06.19

09:24 Доллар дешевеет к мировым валютам 20 июня, золото дорожает на 2% на заявлениях ФРС

15:51 Домохозяйства на начало 2019 г. оплачивали лишь 46,2% себестоимости э/э

15:19 Нефть активно дорожает 20 июня на фоне снижения доллара, Brent торгуется у $63,6 за баррель

13:23 В Киеве провели независимое тестирование качества топлива АИ-92

12:49 Украина за 4 мес. импортировала газ на $550 млн - Госстат

12:46 Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

12:25 Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ - Нефедов

11:49 Банки Украины 20 июня сократили портфель ОВГЗ на 9,33 млрд грн, нерезиденты - увеличили на 0,54 млрд грн.

11:29 Южанина обвинила Гройсмана в попытке срыва реформы контроля над оборотом топлива

11:22 Бензин А-95 в Киевской области 20 июня продают по 26,99-31,99 гривни

09:41 В январе-мае недопоступления в общий фонд госбюджета составили 50,2 млрд гривен, - Счетная палата

17:00 Европейский совет продлил «крымские санкции» еще на год

15:54 Только 8 стран ЕС готовы отказаться от угля к 2030 году

15:46 Лидер Китая приехал в КНДР впервые за 14 лет: почему именно сейчас?

11:59 Вопрос выплаты репараций потомкам рабов в США вызвал острые споры в конгрессе

11:54 США сообщили о сбитии дрона Ираном над Ормузским проливом

11:42 Сигнал Путину. Сколько еще проживет Гиркин-Стрелков

09:57 Китайские компании продают зарубежные активы на фоне опасений по поводу возможной нехватки долларов

09:52 ООН заявила о причастности саудовского принца к убийству Хашогги. Что ему грозит?

09:37 Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

09:02 Россия намерена вернуться в ПАСЕ

08:00 ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2020 год, понизила прогнозы инфляции

07:59 ФРС сохранила ставку в диапазоне 2,25-2,5%, дала сигнал о возможности снижения

19.06 Huawei может лишиться главного оружия в борьбе с американскими властями

19.06 Подозреваемые в крушении самолета Malaysia Airlines координировали действия с Аксеновым и Сурковым, - Международная следственная группа

19.06 Доказательства причастности российских военных к крушению Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют, - Международная следственная группа

19.06 Кабмин инициирует изменения в Конституцию в части децентрализации

19.06 Установка столбиков перед пешеходными переходами станет обязательной

14.06 4G в киевском метро планируют запустить в конце 2019 года

13.06 С июля в Украине можно будет безвозмездно присвоить адрес недвижимости

13.06 До 2021 года между всеми областными центрами будут качественные дороги - Гройсман

11.06 КП Киевгорразвитие показало, как будет выглядеть Гидропарк в Киеве после реконструкции

11.06 В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тысяч тонн в год

11.06 Автобусный лоукостер FlixBus назвал маршруты, которые запустит в Украине

11.06 В Украине повысили требования к качеству асфальта

06.06 Прорвало: «Взорвется» ли Закарпатье «без Москаля» новосозданными ОТО

05.06 В Украине изменили ширину крайних полос на автотрассах

03.06 Островки для снижения скорости на трассах стали обязательными

03.06 «Мост Кличко» усилят супербронированным стеклом

03.06 Новое украинское правописание вступило в силу

03.06 Европейский автобусный лоукостер FlixBus заходит в Украину

17:26 КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады – источник

17:00 Европейский совет продлил «крымские санкции» еще на год

16:52 Климкин передумал баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников

15:33 Реванш нахрапом. Устроит ли Портнов Зеленскому студенческий Майдан

15:11 Зеленский отменил указ об использовании спецсигналов на служебных автомобилях

14:58 Ликвидация Порошенко: Почему суд УПЦ МП против ПЦУ - это только начало

14:52 Волкер советует Зеленскому порвать с Коломойским

14:46 Зеленский создает Офис президента Украины путем реорганизации АП - указ

12:46 Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

09:02 Россия намерена вернуться в ПАСЕ

19.06 Жена Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в России

19.06 У Медведчука между строк. Почему куму Путина стоит станцевать гопак для Зеленского

19.06 Взрывы в Донецке. Когда Пушилин заговорит об уличных боях в «столице ДНР»

19.06 Роковой выстрел. Почему украинцы не поверят в случайную гибель Дмитрия Тымчука

19.06 Зеленский назначил Бондаря, Веремия, Лутковскую и Моцыка представителями Украины в подгруппах ТКГ

09:17 К 2025 году все модели Bentley будут электрифицированы

09:12 CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

19.06 Huawei может лишиться главного оружия в борьбе с американскими властями

19.06 Глава Huawei считает, что потеря $30 млрд не так уж страшна для бизнеса компании

19.06 Apple обсуждает возможность частичного ухода из Китая

19.06 Германия поддержит три альянса по выпуску аккумуляторных батарей

19.06 Huawei признала ошибку и убрала рекламу с экрана блокировки своих смартфонов

18.06 Microsoft хочет добавить в стандартную клавиатуру новую клавишу

18.06 Domino’s Pizza в конце года запустит доставку пиццы с помощью автономных роботов в Хьюстоне

18.06 Facebook представила криптовалюту Libra

18.06 Тягачи Volvo без кабины и водителей начали перевозить грузы

18.06 Nissan проникнет в мозг водителя

18.06 Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции

14.06 Volvo и Uber построили серийный беспилотник

14.06 Visa, Mastercard, PayPal и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

13.05 Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам

02.05 15 правил этикета при написании электронных писем

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно