Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Євроінтеграція у Раді: фондовому ринку пропишуть правила ЄС

 

Найближчим часом мають розпочатись фундаментальні зміни на ринку цінних паперів, адже чинне законодавство не відповідає міжнародним нормам, не захищає учасників ринку, не надає чіткого юридичного статусу певним фінансовим інструментам.

Поштовхом для розвитку фондового ринку повинно стати прийняття базового законопроекту - "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 7055-д. Наскільки він відповідає праву Європейського Союзу і чи виправдані пов'язані з ним надії?

Автори документа декларують комплексне врегулювання функціонування ринків похідних цінних паперів, деривативів, регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури; удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації; захист прав власників облігацій відповідно до найкращих світових практик.

Попри те, що законопроект містить певні невідповідності праву ЄС, він матиме позитивний економічний ефект і має бути розглянутий у першому читанні з доопрацюванням усіх системних зауважень.

Ліцензування та дозволи

На сьогодні в Україні регулювання діяльності учасників ринку капіталу не відповідає європейській практиці. Одна з ключових новацій законопроекту - трансформація торговця цінних паперів в інвестиційну фірму, що цілком виправдане з огляду на норми ЄС.

Також передбачено нові види професійної діяльності на ринку капіталу: субброкерська діяльність, інвестиційне консультування, андеррайтинг з гарантією продажу. Запроваджується інститут оператора ринку - особи, яка отримує ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку, альтернативному торговельному майданчику.

Доцільно встановити додаткові гарантії захисту прав клієнтів інвестиційних фірм.

Так, у ст. 26 Директиви 2014/65/ЄС закріплено: інвестиційна фірма, яка отримує вказівки чи замовлення клієнта за посередництвом іншої інвестиційної фірми, залишається відповідальною за надання послуги або виконання угоди.

Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків здійснюють діяльність виключно на підставі ліцензії, проте законопроект не визначає порядок відкликання ліцензії (як це передбачено ст. 8 Директиви 2014/65/ЄС) та належних механізмів контролю за дотриманням умов її видачі (ст. 21 цієї ж директиви). Це особливо актуально з огляду на те, що ст. 59 законопроекту передбачає необмежений строк дії ліценції.

Вимоги до мінімального розміру первинного капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, у розмірі не нижче за 10 млн грн (ст. 38 законопроекту), не відповідають низці європейських директив, які передбачають цей показник на рівні 730 тисяч євро.

Стаття 14 Директиви 2014/65/ЄС чітко зазначає, що інвестиційна фірма на момент отримання ліцензії має дотримуватися своїх зобов'язань щодо компенсацій інвесторам. Це положення українським законодавцем не імплементується. На відміну від європейського права, відсутні вимоги до знань та кваліфікації фізичних осіб, які надають інвестиційні послуги клієнтам від імені інвестиційної фірми, немає у законопроекті і положень, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів між інвестиційною фірмою та клієнтами.

Чинне законодавство визначає регульований фондовий ринок та передбачає, що здійснювати торгівлю на ньому можуть виключно фондові біржі. Законопроект № 7055-д розширює поняття регульованого ринку та зазначає, що торгівля фінансовими інструментами може здійснюватися також на багатосторонній торговій системі (БТС). Така новація частково відповідає ст. 4 Директиви 2014/65/ЄС, яка передбачає також створення організованого торговельного майданчика (ОТМ) - багатосторонньої системи, яка не є регульованим ринком, де укладаються контракти в інтересах третіх осіб щодо купівлі та продажу облігацій, структурованих фінансових продуктів або деривативів. Діяльність ОТМ вітчизняний законодавець не передбачив.

Стаття 52 законопроекту надає невиправдані повноваження відносно регульованого ринку Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: комісія сама визначає випадки зупинення діяльності такого ринку. Натомість ст. 44 Директиви 2014/65/ЄС надає чіткий перелік випадків, коли компетентний орган може відкликати дозвіл: якщо регульований ринок не використовує дозвіл упродовж 12 місяців, прямо відмовляється від дозволу або не діяв упродовж попередніх шести місяців, отримав дозвіл у незаконний спосіб, вже не відповідає умовам, на яких був виданий дозвіл, серйозно і систематично порушував положення законодавства тощо.

Зелене світло деривативам

Важливо, що законопроект № 7055-д намагається створити повноцінне правове поле функціонування деривативів в Україні як одного з головних інструментів хеджування ризиків і згладжування цінових коливань в різних сегментах економіки: АПК, банківському, енергетичному та інших. Розширюється перелік видів деривативів, надається повна їх класифікація за різними критеріями, встановлюються особливості укладення деривативів на регульованому та нерегульованому ринках. Розбудовується інфраструктура, зокрема, шляхом створення торгового репозиторію та удосконалення діяльності центрального контрагента.

Право ЄС передбачає ширший перелік видів деривативів, тому законопроект потрібно привести у відповідність до Директиви 2014/65/ЄС.

Стаття 35 законопроекту №7055-д визначає обов'язковий кліринг через Центрального контрагента усіх операцій з деривативами на регульованому ринку. Однак немає вимог відносно мінімального розміру статутного капіталу центрального контрагента, що не відповідає європейському праву. Важливо не лише розвивати ринок деривативів, але й посилювати захист його учасників.

Український законодавець, на відміну від європейського, не пропонує надійних механізмів для сторін правочинів, кліринг яких не здійснює центральний контрагент.

Законопроект №7055-д комплексно врегульовує інститут ліквідаційного неттінгу, який забезпечить гарантії виконання деривативів. Адже на сьогодні в українському правовому полі існує лише визначення цього поняття. Згідно з новаціями, у випадку визнання банкрутства однієї зі сторін правочинів щодо деривативів інша сторона зможе повернути свої гроші, без традиційної черги кредиторів, яка передбачена законодавством про банкрутство.

Умовою застосування ліквідаційного неттінгу є укладення генеральної угоди з відповідними положеннями до порушення провадження про банкрутство та/або введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Законопроект №7055-д імплементує положення Директиви 2009/44/ЄС, а також Модельного закону ISDA про неттінг.

Захист інвесторів

Однією із ключових новел законопроекту є пропозиція ввести інститут зборів власників облігацій, що спрямовано на забезпечення захисту їхніх прав та розвиток боргового ринку. Ці положення довели ефективність у Люксембурзі, Франції, Італії, Німеччині та інших країнах.

Законопроект № 7055-д пропонує визначити компетенцію зборів, а також окремо виділяє порядок їх проведення та прийняття рішень, план дій при порушенні обов'язків за облігаціями, дефолті, процедуру введення адміністратора, ініційованого зборами власників облігацій. Водночас не конкретизується, хто надає особі, відповідальній за проведення зборів власників облігацій, відповідні права та як це підтверджується.

Переглядається і визначення проспекту цінних паперів з метою узгодження з Регламентом ЄС 2017/1129. Законопроект визначає проспект як документ, що не лише містить інформацію стосовно цінних паперів, а також надає можливість інвесторам ухвалити виважене інвестиційне рішення. Однією з ключових змін є обов'язкове розкриття емітентом регульованої інформації на веб-сайті компанії замість публікації такої інформації у друкованому виданні, як це передбачено чинним законодавством.

Застосування такого підходу дозволить посилити захист прав інвесторів на фондовому ринку. Однак, згідно з Регламентом ЄС 2017/1129, у проспекті мають зазначатися ще й дані стосовно прибутків та збитків, фінансового стану емітента, а також причини емісії та її вплив на емітента.

Відносно протидії зловживанням на фінансових ринках автори законопроекту частково врахували положення Регламенту ЄС № 596/2014: пропонується заборонити маніпулювання цінами на регульованому ринку та багатосторонніх торговельних системах; розширюється перелік дій, які кваліфікуються як маніпулювання цінами, не тільки з фінансовими інструментами, але й активами, допущеними до торгів на регульованих ринках та базовим показником таких фінансових інструментів.

Але український законодавець не врахував важливих норм права ЄС про заборону незаконного використання інсайдерської інформації не лише на регульованому ринку, але й поза ним.

Характерно, що в ЄС маніпулюванням визнаються не тільки дії щодо фінансових інструментів, але й бенчмарк (базових показників, прив'язаних до них). За маніпулювання в Євросоюзі діють максимальні адміністративні санкції у розмірі щонайменше 15 млн євро для юридичних осіб та 5 мільйонів для фізичних осіб.

Також національний закон мав би посилити повноваження регуляторних органів з розслідування цих злочинів, зокрема повноваження проводити перевірки на місцях та вимагати замороження чи арешту активів. В країнах ЄС встановлено покарання за такі злочини у вигляді позбавлення волі не менше двох років за здійснення інсайдерської діяльності та чотири роки за ринкові маніпулювання, у тому числі за бенчмарк.

Невідповідність цього поняття, наданого у законопроекті 7055-д, Регламенту ЄС 2016/1011 та відсутність кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за маніпулювання бенчмарк є принциповим недоліком українського законопроекту.

Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

25.11 Депозитные ставки для физлиц 25.11.20

25.11 Проверки небанковских учреждений: НБУ предлагает обновленный проект Положения

25.11 Открытый интерес по опционам на биткоин и Ethereum обновил исторический максимум

25.11 Курс доллара 25 ноября стабилизируется к евро

25.11 Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

25.11 Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 1,21 коп до 28,3714 грн/$1

25.11 Программа «доступных кредитов» выросла в 10 раз. На что берут деньги предприниматели

25.11 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.11.20

25.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.11.20

25.11 Остаток средств на корсчетах банков 25.11.20

25.11 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.11.2020

25.11 Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners

25.11 Золото 25 ноября продолжает дешеветь на фоне роста рисковых настроений

25.11 Евро 25 ноября укрепился вслед за спросом на рисковые активы

25.11 Фондовые индексы США 24 ноября отметились ростом, в частности,

25.11 Предприятия сферы услуг Украины в III кв. снизили объем реализации на 5,5% - Госстат

25.11 Кабмин дал Нафтогазу разрешение на разработку морского шельфа

25.11 Нафтогаз оставил без изменений цену на газ для населения в декабре

25.11 J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4,7% с отскоком на 6% в 2021г

25.11 Кабмин отсрочил полноценный запуск Единой государственной е-системы в сфере строительства до конца марта 2021г

25.11 Совет НКРЭКУ рекомендовал Кабмину обязать Нафтогаз продавать газ на бирже

25.11 Украинские предприятия за 9 мес. сократили прибыль почти в 3,7 раза - Госстат

25.11 Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

25.11 В Госпотребслужбе сообщили о соглашениях Украины в сфере безопасности продукции

25.11 Количество фискализированных через ПРРО чеков достигло 1 миллиона в сутки

25.11 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

25.11 Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

25.11 Шотландия первой в мире сделала средства гигиены для женщин бесплатными

25.11 Китайские хакеры возобновили шпионаж за Ватиканом

25.11 В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

25.11 Китай срывает газовый контракт с Газпромом

25.11 40% болгар считают коронавирус биологическим оружием

25.11 Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии

25.11 Джо Байден представил свою команду. Что беспокоит в ней часть демократов?

25.11 Передача власти в США новому президенту. Как это происходит?

24.11 Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра

24.11 ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

24.11 Credit Suisse прогнозирует рост мировой экономики на 4,1% в 2021г., ожидает ослабления доллара

24.11 Еще один крупный город в Китае проведет раздачу цифрового юаня

24.11 Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

25.11 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

25.11 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

25.11 Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

25.11 Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

25.11 Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

25.11 Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец

25.11 Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти

24.11 Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут

24.11 Запахло предательством: Почему в «ДНР» вдруг объявили мобилизацию

23.11 Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие

23.11 Минюст Украины вводит систему рейтинга тюрем - Малюська

23.11 Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга

23.11 Вадим Денисенко: Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать

23.11 Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

25.11 Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport

25.11 Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»

25.11 SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

25.11 Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу

25.11 Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

25.11 Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии

24.11 Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч

24.11 Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта

24.11 Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд

24.11 Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера

24.11 Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC

24.11 В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним

24.11 Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий

23.11 Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж

23.11 Rocket Lab присоединилась к SpaceX в условном клубе компаний, которые создают ракеты-носителя с возвращаемыми бустерами

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно