Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Депозити в Ощадбанку можна відкривати онлайн

08:25 19.06.2017 |

Пресс-релизы

Депозити в Ощадбанку можна відкривати онлайн
 

В Ощадбанку тепер можна відкривати депозити дистанційно, не відвідуючи банківське відділення та не оформлюючи паперові договори. Ставка за онлайн-депозитами на 0,5% у гривні та 0,25% в іноземній валюті більше, ніж за вкладами, відкритими у відділенні.

Ощадбанк реалізував новий сервіс «Депозити» у веб- та мобайл-банкінгу «Ощад 24/7». Для оформлення онлайн-депозиту необхідно в меню «Депозити» обрати параметри - суму, валюту, термін розміщення, спосіб виплати відсотків, можливість поповнення. Програма проаналізує вибір клієнта і запропонує доступні вклади з коротким описом їх умов. Після цього необхідно обрати з переліку своїх рахунків картковий рахунок, з якого буде списано кошти на поповнення вкладу, а також картковий рахунок, на який буде перераховано вклад та проценти в кінці строку його дії. Далі клієнт підтверджує операцію одноразовим паролем, який буде вказано в SMS-повідомленні від банку. Відкритий депозит відображається в системі «Ощад 24/7» в меню «Картки і рахунки». Для підтвердження факту відкриття вкладу клієнт може самостійно завантажити в «Ощад 24/7» документ, що підтверджує розміщення коштів на депозиті, або, за потреби, отримати його у відділенні Ощадбанку.

Для відкриття депозиту у смартфоні або планшеті необхідно оновити мобільний додаток «Ощад 24/7» у PlayMarket або App store.

«Ми реалізували найбільш очікуваний клієнтами онлайн-сервіс - відкриття депозиту. Тепер впевнено можемо вважати оновлену онлайн-платформу Ощадбанку повнофункціональною: перекази, регулярні платежі, комунальний додаток і багато іншого. Відтепер у вашому смартфоні й найпопулярніші депозитні програми. Другий рік поспіль Ощадбанк демонструє найвищий серед банків приріст за строковими вкладами фізичних осіб. За перші чотири місяці 2017 року він становить понад 3,6 млрд. грн. Дистанційним банкінгом «Ощад 24/7» користуються вже 1,8 млн. клієнтів. З кожним новим сервісом, який ми виводимо в онлайн, кількість прихильників обслуговування без черг та паперів зростає», - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Усі депозити Ощадбанку незалежно від способу розміщення коштів захищено законом. Повернення вкладів громадянам гарантовано державою на 100%, без обмеження суми та строку. У депозитній лінійці Ощадбанку три вклади: базовий «Мій депозит», для пенсіонерів - «Мій пенсійний депозит» та бонусний «Мій прогресивний депозит». Усі вклади можна відкрити у гривні, доларах США або євро. Вони задовольняють потреби найширшого кола клієнтів з різними можливостями управління коштами та рівнем доходу.

У серпні 2016 року Ощадбанк оновив онлайн-платформу «Ощад 24/7» - веб- та мобайл-банкінг. Розширення функціоналу дистанційних каналів обслуговування - важливий крок до вирішення проблеми перевантаження відділень та підвищення рівня сервісу. Спектр послуг в «Ощад 24/7» перевищує той, що можна отримати у відділенні.

 

ПО РУБРИКАМ

14.12 Про­дол­жа­ю­ще­е­ся уве­ли­че­ние грив­не­вой лик­вид­но­сти в си­сте­ме по­до­гре­ва­ет спрос на ва­лю­ту

14.12 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 14 де­каб­ря вновь за­вер­шил тор­ги уме­рен­ным ро­стом

14.12 Рост ста­вок по ОВГЗ Мин­фи­на со­от­вет­ству­ет ухуд­ше­нию ин­фля­ци­он­ных ожи­да­ний - НБУ

14.12 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 14 де­каб­ря со­ста­вил 27,4100 грн

14.12 ФГВФЛ ре­шил учи­ты­вать уро­вень рис­ко­ван­но­сти бан­ка при рас­че­те раз­ме­ров ре­гу­ляр­ных сбо­ров

14.12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 14.12.17

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны на ко­нец-2017 "чуть ниже" $19 млрд и их рост в 2018 г.

14.12 НБУ до­пус­ка­ет даль­ней­шее по­вы­ше­ние учет­ной став­ки для при­ве­де­ния ин­фля­ции к целе­во­му по­ка­за­те­лю

14.12 Курс дол­ла­ра США сла­бо ме­ня­ет­ся 14 де­каб­ря в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ЕЦБ

14.12 НБУ по­вы­сил учет­ную став­ку с 13,5% до 14,5%

14.12 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии сни­зи­лись 14 де­каб­ря вслед за ак­ци­я­ми фин­сек­то­ра

14.12 Kickstarter: мы не бу­дем ра­бо­тать с ICO-про­ек­та­ми

14.12 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 14 де­каб­ря

14.12 Как бан­ки ска­ни­ру­ют нас по но­ме­ру те­ле­фо­на

14.12 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 13.12.2017

14.12 Це­на Brent воз­об­но­ви­ла подъ­ем 14 де­каб­ря, под­ня­лась до $62,72 за бар­рель

14.12 На укра­ин­ских АЗС 14 де­каб­ря не­зна­чи­тель­но по­до­ро­жа­ло дизтоп­ли­во и ав­то­газ

14.12 МВФ: при­езд мис­сии в Ки­ев от­сут­ству­ет в по­вест­ке, Укра­ине не­об­хо­ди­мо вы­пол­нить тре­бо­ва­ния про­грам­мы

14.12 СУГ в опте 14 де­каб­ря по­де­ше­вел до 20 670 грн/т

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны на ко­нец-2017 "чуть ниже" $19 млрд и их рост в 2018 г.

14.12 НБУ от­ме­ча­ет уси­ле­ние рис­ков для про­гно­за ин­фля­ции

14.12 НБУ до­пус­ка­ет даль­ней­шее по­вы­ше­ние учет­ной став­ки для при­ве­де­ния ин­фля­ции к целе­во­му по­ка­за­те­лю

14.12 НБУ ожи­да­ет сле­ду­ю­щий транш от МВФ во 2-м квар­та­ле 2018

14.12 НБУ по­вы­сил учет­ную став­ку с 13,5% до 14,5%

14.12 Укра­и­на за 10 мес. уве­ли­чи­ла по­треб­ле­ние га­за с уче­том ПТР на 2,3%

14.12 По­че­му Ка­на­да ре­ши­ла про­да­вать ору­жие Укра­ине

14.12 Ев­ро­со­юз объ­еди­ня­ет уси­лия в сфе­ре обо­ро­ны

14.12 10 про­фес­сий, ко­то­рые вы­би­ра­ют мо­ло­дые аме­ри­кан­цы

14.12 Disney ку­пит 21st Century Fox Мер­до­ка за 52 млрд дол­ла­ров

14.12 Дра­ги ви­дит не­об­хо­ди­мость в со­хра­не­нии су­ще­ствен­ных объ­е­мов сти­му­ли­ро­ва­ния для уси­ле­ния ин­фля­ции

14.12 Ко­роль Сал­ман одоб­рил сти­му­лы эко­но­ми­ки на $19 млрд

14.12 Фран­ция вве­дет за­прет на мо­биль­ные те­ле­фо­ны в шко­лах

14.12 За­прет для ино­стран­ных по­ку­па­те­лей не­дви­жи­мо­сти в Но­вой Зе­лан­дии ма­ло по­вли­я­ет на ры­нок

14.12 Бри­тан­ский пар­ла­мент на­вя­зал пра­ви­тель­ству Мэй го­ло­со­ва­ние по "брекситу"

14.12 Тил­лер­сон: Пу­тин не про­сто вы­брал сто­ро­ну в кон­флик­те, а вторг­ся в Укра­и­ну

14.12 США об­ви­ни­ли Рос­сию в об­стре­ле мир­ных рай­о­нов Дон­бас­са

14.12 ФРС США по­вы­си­ла клю­че­вую став­ку впер­вые с июня

13.12 Ис­лам­ские стра­ны при­зна­ли Во­сточ­ный Иеру­са­лим сто­ли­цей Па­ле­сти­ны

13.12 Про­да­жа бит­ко­и­на в Ин­дии мо­жет об­ла­гать­ся на­ло­гом до 30%

13.12 Как в Гру­зии вос­при­ня­ли арест сво­е­го быв­ше­го пре­зи­ден­та

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

14.12 Лу­цен­ко на­де­ет­ся на спец­кон­фис­ка­цию не ме­нее 5 млрд грн окру­же­ния Яну­ко­ви­ча в сле­ду­ю­щем го­ду

14.12 Тил­лер­сон: Пу­тин не про­сто вы­брал сто­ро­ну в кон­флик­те, а вторг­ся в Укра­и­ну

13.12 НБУ про­сит НАБУ рас­сле­до­вать за­кон­ность дей­ствий су­да, по­ста­но­вив­ше­го взыс­кать с При­ват­бан­ка 1 млрд гри­вен в поль­зу Сур­ки­сов

13.12 За­пах­ло бар­да­ком. За­чем Кор­бан вер­нул­ся в Укра­и­ну

13.12 По­слы стран G7 при­зва­ли Сыт­ни­ка и Хо­лод­ниц­ко­го быть сдер­жан­нее в ра­бо­те

13.12 НАПК про­сит НАБУ рас­сле­до­вать воз­мож­ное де­кла­ри­ро­ва­ние не­до­сто­вер­ной ин­фор­ма­ции На­са­ли­ком

13.12 Укра­и­на по­да­ла за­яв­ку на по­лу­че­ние но­вой мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи от ЕС

13.12 Во мно­гих от­рас­лях Укра­и­на уже от­ста­ет от гра­фи­ка им­пле­мен­та­ции Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции - Мин­га­рел­ли

13.12 Тя­же­лое на­прав­ле­ние. Как ВСУ от­би­ли у ги­бри­дов еще один ху­тор

13.12 США не от­ме­нят санк­ции про­тив РФ до вос­ста­нов­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­лост­но­сти Укра­и­ны - Тил­лер­сон

13.12 При­о­ри­те­том для Тил­лер­со­на яв­ля­ет­ся сти­му­ли­ро­ва­ние ре­форм в Укра­ине - Госдеп

12.12 Трамп под­пи­сал обо­рон­ный бюд­жет, преду­смат­ри­ва­ю­щий $350 млн для Укра­и­ны

12.12 Укра­и­на про­во­дит эко­ло­ги­че­скую экс­пер­ти­зу стро­и­тель­ства Рос­си­ей Кер­чен­ско­го мо­ста - Лу­цен­ко

12.12 Ми­нюст пла­ни­ро­вал до 19 де­каб­ря по­дать иск в ЕСПЧ про­тив Рос­неф­ти, но обыск НАБУ ста­вит это под угро­зу - Пет­рен­ко

12.12 Бои в АТО: За­чем тер­ро­ри­сты при­ду­ма­ли Гла­до­сов­ский ко­тел

14.12 LG обе­ща­ет 23 ча­са ра­бо­ты но­ут­бу­ков Gram с то­по­вы­ми про­цес­со­ра­ми

14.12 Ме­сто Mercedes-AMG CLS 63 зай­мет че­ты­рех­двер­ка AMG GT4

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

14.12 Doogee раз­ра­бо­та­ла кон­цепт пол­но­экран­но­го слай­де­ра

13.12 За пер­вые 4 ча­са ICO бы­ло при­вле­че­но $50 млн на со­зда­ние крип­тосмарт­фо­на FINNEY

13.12 Uber ока­зал­ся опас­нее элек­тро­мо­би­лей для неф­тя­но­го биз­не­са

13.12 Ford при­знал элек­три­че­ские бес­пи­лот­ни­ки не­эф­фек­тив­ны­ми в срав­не­нии с ги­брид­ны­ми

12.12 Круп­ные япон­ские ав­то­про­из­во­ди­те­ли объ­еди­ни­лись ра­ди се­ти во­до­род­ных за­пра­вок

12.12 Пра­ви­тель­ство Бол­га­рии за­ра­бо­та­ло 3 мил­ли­ар­да дол­ла­ров на кон­фис­ко­ван­ных бит­ко­и­нах

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

12.12 Apple очень рез­ко сда­ла по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших ра­бо­то­да­те­лей

12.12 Ка­кие га­д­же­ты не сто­ит по­ку­пать в 2018 го­ду

11.12 Про­бле­мы ха­ке­ров: ни­кто не хо­чет пла­тить вы­куп в бит­ко­и­нах

11.12 Бес­про­вод­ная гар­ни­ту­ра вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти HTC Vive Focus оце­не­на в $600

11.12 BMW i8 ли­шил­ся кры­ши и стал мощ­нее

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно