Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Депозити в Ощадбанку можна відкривати онлайн

08:25 19.06.2017 |

Пресс-релизы

Депозити в Ощадбанку можна відкривати онлайн
 

В Ощадбанку тепер можна відкривати депозити дистанційно, не відвідуючи банківське відділення та не оформлюючи паперові договори. Ставка за онлайн-депозитами на 0,5% у гривні та 0,25% в іноземній валюті більше, ніж за вкладами, відкритими у відділенні.

Ощадбанк реалізував новий сервіс «Депозити» у веб- та мобайл-банкінгу «Ощад 24/7». Для оформлення онлайн-депозиту необхідно в меню «Депозити» обрати параметри - суму, валюту, термін розміщення, спосіб виплати відсотків, можливість поповнення. Програма проаналізує вибір клієнта і запропонує доступні вклади з коротким описом їх умов. Після цього необхідно обрати з переліку своїх рахунків картковий рахунок, з якого буде списано кошти на поповнення вкладу, а також картковий рахунок, на який буде перераховано вклад та проценти в кінці строку його дії. Далі клієнт підтверджує операцію одноразовим паролем, який буде вказано в SMS-повідомленні від банку. Відкритий депозит відображається в системі «Ощад 24/7» в меню «Картки і рахунки». Для підтвердження факту відкриття вкладу клієнт може самостійно завантажити в «Ощад 24/7» документ, що підтверджує розміщення коштів на депозиті, або, за потреби, отримати його у відділенні Ощадбанку.

Для відкриття депозиту у смартфоні або планшеті необхідно оновити мобільний додаток «Ощад 24/7» у PlayMarket або App store.

«Ми реалізували найбільш очікуваний клієнтами онлайн-сервіс - відкриття депозиту. Тепер впевнено можемо вважати оновлену онлайн-платформу Ощадбанку повнофункціональною: перекази, регулярні платежі, комунальний додаток і багато іншого. Відтепер у вашому смартфоні й найпопулярніші депозитні програми. Другий рік поспіль Ощадбанк демонструє найвищий серед банків приріст за строковими вкладами фізичних осіб. За перші чотири місяці 2017 року він становить понад 3,6 млрд. грн. Дистанційним банкінгом «Ощад 24/7» користуються вже 1,8 млн. клієнтів. З кожним новим сервісом, який ми виводимо в онлайн, кількість прихильників обслуговування без черг та паперів зростає», - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Усі депозити Ощадбанку незалежно від способу розміщення коштів захищено законом. Повернення вкладів громадянам гарантовано державою на 100%, без обмеження суми та строку. У депозитній лінійці Ощадбанку три вклади: базовий «Мій депозит», для пенсіонерів - «Мій пенсійний депозит» та бонусний «Мій прогресивний депозит». Усі вклади можна відкрити у гривні, доларах США або євро. Вони задовольняють потреби найширшого кола клієнтів з різними можливостями управління коштами та рівнем доходу.

У серпні 2016 року Ощадбанк оновив онлайн-платформу «Ощад 24/7» - веб- та мобайл-банкінг. Розширення функціоналу дистанційних каналів обслуговування - важливий крок до вирішення проблеми перевантаження відділень та підвищення рівня сервісу. Спектр послуг в «Ощад 24/7» перевищує той, що можна отримати у відділенні.

 

ПО РУБРИКАМ

08:23 Бир­жи АТР рас­тут 18 ок­тяб­ря в пред­две­рии вы­бо­ров в Япо­нии

07:28 DJIA по­ста­вил ре­корд, но все же не смог удер­жат­ся на ре­корд­нм уровне в 23000 пунк­тов

17.10 Ожи­вив­ши­е­ся ме­тал­лур­ги и ак­тив­ные аг­ра­рии по­сле празд­ни­ка об­ва­ли­ли курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

17.10 Goldman Sachs: зо­ло­то обой­дет крип­то­ва­лю­ты

17.10 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 17.10.17

17.10 Укра­и­на впер­вые с сен­тяб­ря-2016 раз­ме­сти­ла 5-лет­ние ОВГЗ

17.10 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 17 ок­тяб­ря уме­рен­ным сни­же­ни­ем

17.10 Объ­ем бир­же­вых кон­трак­тов с цен­ны­ми бу­ма­га­ми умень­шил­ся на 19,8% до 15,4 млрд гри­вен в сен­тяб­ре

17.10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 17 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,4843 грн

17.10 MasterCard за­кры­ва­ет до­ступ к крип­то­ва­лют­ным кар­там за пре­де­ла­ми Ев­ро­пей­ской эко­но­ми­че­ской зо­ны

17.10 Ев­ро де­ше­ве­ет 17 ок­тяб­ря на но­во­стях из Ис­па­нии, дол­лар рас­тет

17.10 НБУ про­дал 13 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 2 334 млн гри­вен

17.10 JP Morgan за­пус­ка­ет пла­те­жи на соб­ствен­ном блок­чейне

17.10 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР в ос­нов­ном вы­рос­ли 17 ок­тяб­ря, Ки­тай за­вер­шил тор­ги в ми­ну­се

17.10 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 17.10.2017

17.10 Нефть де­ше­ве­ет 17 ок­тяб­ря на сни­же­нии на­пря­жен­но­сти в Ира­ке, Brent тор­гу­ет­ся у $57,7 за бар­рель

17.10 Де­фи­цит внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми в ав­гу­сте 2017г со­ста­вил $570,5 млн - Гос­стат

17.10 Суд пе­ре­нес за­се­да­ние по ис­ку Тат­неф­ти к Укра­ине на $144 млн на 2 но­яб­ря

17.10 В сен­тяб­ре офи­ци­аль­ный уро­вень без­ра­бо­ти­цы со­хра­нил­ся на 1,2%

17.10 Це­на ДТ в опте вы­рос­ла на 30 грн/т – до 26 190 грн/т

17.10 НБУ ожи­да­ет за­мед­ле­ния ин­фля­ции в ок­тяб­ре

17.10 Цвет­ные спис­ки от Мин­здра­ва. Как долж­на ра­бо­тать го­су­дар­ствен­ная мед­стра­хов­ка

17.10 Укра­ине сей­час важ­но сле­до­вать пла­ну ре­форм, еще не вре­мя ду­мать о вы­бо­рах - Лип­тон

17.10 С 13 по 17 ок­тяб­ря роз­нич­ные це­ны на бен­зи­ны ди­зель­ное топ­ли­во про­дол­жи­ли рост

17.10 С 13 по 17 ок­тяб­ря роз­нич­ные це­ны на сжи­жен­ный газ в сред­нем по стране сни­зи­лись на 9 коп./л - до 13,11 грн/л

08:20 Меж­ду­на­род­ная экс­пан­сия юа­ня от­кла­ды­ва­ет­ся

08:04 Джордж Со­рос пе­ре­дал $18 млрд фон­ду «От­кры­тое об­ще­ство»

17.10 Под­дер­жи­ва­е­мые США си­лы взя­ли Рак­ку под свой кон­троль

17.10 По­зи­ция США рис­ку­ет уни­что­жить ВТО из­нут­ри - ев­ро­ко­мис­сар по тор­гов­ле

17.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ок­тяб­ря 2017 го­да

17.10 КНДР не смо­жет дол­го вы­жи­вать под санк­ци­я­ми ООН

17.10 Суд в Мад­ри­де аре­сто­вал двух ли­де­ров ка­та­лон­ских се­па­ра­ти­стов

17.10 В Тур­ции про­дле­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние

16.10 Ев­ро­со­юз ввел но­вые санк­ции про­тив Се­вер­ной Ко­реи

16.10 По­че­му в США так труд­но уже­сто­чить за­ко­ны об ору­жии

16.10 Са­мо­ле­ты из­ра­иль­ских ВВС уни­что­жи­ли си­рий­скую ба­та­рею ПВО

16.10 Кур­ды со­об­щи­ли об ата­ках ирак­ской ар­мии в Кир­ку­ке

16.10 Гла­ва Ка­та­ло­нии не дал яс­но­го от­ве­та на уль­ти­ма­тум Мад­ри­да

16.10 Де­мон­стра­тив­ный не­при­езд гла­вы Siemens на встре­чу с Пу­ти­ным по­ка­зал, на­сколь­ко кон­церн оскорб­лен об­ма­ном с по­став­ка­ми тур­бин в Крым

16.10 Bloomberg: Мост на Са­ха­лин за 286 млрд руб­лей по­стро­ит ком­па­ния Ар­ка­дия Ро­тен­бер­га

12.10 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

17.10 Не­хо­ро­шее ме­сто. Как Са­а­ка­шви­ли ожи­вил па­мять об ан­ти­май­дане

17.10 НАПК на­шла на­ру­ше­ния в ра­бо­те Оме­ля­на

17.10 Не­при­кос­но­вен­ность от По­ро­шен­ко: По­че­му оп­по­зи­ци­о­не­ры ни­ко­гда ее не от­да­дут

17.10 Ай­ки­до от По­ро­шен­ко. У Са­а­ка­шви­ли укра­ли уль­ти­ма­тум

17.10 Укра­ине сей­час важ­но сле­до­вать пла­ну ре­форм, еще не вре­мя ду­мать о вы­бо­рах - Лип­тон

17.10 По­ро­шен­ко внес в Ра­ду за­ко­но­про­ект об от­мене де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти

17.10 Ми­тинг Ми­хо: Смо­жет ли Би­лец­кий отобрать сла­ву у Са­а­ка­шви­ли

17.10 Га­а­га для во­и­нов АТО: За­чем по­пули­сты пу­га­ют во­ен­ным три­бу­на­лом

16.10 Укра­и­на из­бра­на чле­ном Со­ве­та ООН по пра­вам че­ло­ве­ка на 2018-2020

16.10 Как ан­ти­кор­руп­ци­о­нер Кась­ко стал за­щит­ни­ком кор­руп­ци­о­не­ров

16.10 НАБУ и САП за­дер­жа­ли вла­дель­ца пред­при­я­тия, ко­то­рое по­став­ля­ло топ­ли­во для Ми­но­бо­ро­ны

16.10 По­че­му на­цио­на­ли­сты сли­ли "тре­тий майдан" Най­е­му и Са­а­ка­шви­ли

13.10 17.10.17. Кто, за­чем и как со­би­ра­ет «са­мый по­след­ний Тре­тий май­дан»

13.10 Ген­сек Со­ве­та Ев­ро­пы об­су­дит в Москве бу­ду­щее вме­сте с Рос­си­ей

13.10 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­ва­ние про­тив Оме­ля­на по по­до­зре­нию в не­за­кон­ном обо­га­ще­нии

07:44 Microsoft пред­ста­ви­ла Surface Book 2 — свои са­мые мощ­ные но­ут­бу­ки

17.10 Пред­став­лен ZTE Axon M — склад­ной смарт­фон с дву­мя экра­на­ми, од­ной ка­ме­рой и мас­сой 230 г

17.10 Пер­вое ку­пе Polestar: 600 сил, кар­бо­но­вый ку­зов и про­из­вод­ство в Ки­тае

17.10 Samsung раз­мыш­ля­ет над смарт-брас­ле­том но­во­го ти­па

17.10 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design

17.10 Пред­став­лен флаг­ман­ский смарт­фон Huawei Mate 10

16.10 Tesla при­спо­со­би­ли для Ки­тая

16.10 По­ли­ция Ду­бая те­сти­ру­ет ле­та­ю­щие мо­то­цик­лы

13.10 McLaren по­стро­ил два экс­клю­зив­ных су­пер­ка­ра для од­но­го че­ло­ве­ка

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

13.10 Па­риж хо­чет убрать с улиц ма­ши­ны с дви­га­те­ля­ми внут­рен­не­го сго­ра­ния к 2030 г

13.10 Aston Martin DB11 ли­шил­ся кры­ши

13.10 500 млн ком­пью­те­ров ис­поль­зу­ют­ся для тай­но­го май­нин­га крип­то­ва­лю­ты

13.10 Но­вый ви­рус бло­ки­ру­ет Android-устрой­ства и тре­бу­ет вы­куп в бит­ко­и­нах

13.10 Hyperloop One пе­ре­име­но­ва­ли в Virgin Hyperloop One

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно