Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Ощадбанк став екваєром Укрзалізниці та реалізував можливість повернення грошей на картку за залізничні квитки

10:59 28.09.2016 |

Пресс-релизы

Ощадбанк розпочав еквайрингове обслуговування Укрзалізниці, реалізувавши зручне і довгоочікуване для пасажирів інноваційне рішення. Крім придбання проїзних квитків за допомогою платіжної картки в касах на станціях та вокзалах Укрзалізниці, тепер забезпечено можливість у разі потреби отримувати на картку кошти за повернення квитка в залізничних касах, незалежно від того, в якій касі він був оплачений. Це не стосується квитків, придбаних онлайн.

На сьогодні Ощадбанком вже встановлено понад 150 POS-терміналів на великих станціях Одеської, Південно-Західної та Львівської залізниць в 17 областях України. Встановлення терміналів на інших станціях триває.

POS-термінали Ощадбанку приймають до оплати банківські картки трьох платіжних систем: міжнародних Mastercard і Visa та української НСМЕП/ПРОСТІР.

«Ощадбанк став першим банком, який реалізував для Укрзалізниці зручну для пасажирів технологію зарахування коштів на картку при поверненні проїзних документів, оформлених на інших залізницях. Доволі часто у людей змінюються плани, і вони змушені повертати проїзні квитки. Відтепер це зробити значно простіше. Отримати гроші на картку за повернення квитка можливо в залізничній касі будь-якого міста, за умови, що квиток також був оплачений карткою в POS-терміналі Ощадбанку. Активно працюємо, щоб за кілька місяців усі популярні каси станцій та вокзалів Укрзалізниці були забезпечені POS-терміналами, щоб пасажирам було зручно сплачувати картками за квитки, а за потреби - зручно повертати свої кошти», - розповідає заступник директора департаменту електронної комерції та платіжних засобів - начальник управління торгового еквайрингу Ощадбанку Наталія Войтович.

Ощадбанк посідає друге місце на ринку еквайрингу. Еквайрингова мережа Ощадбанку наближається до 22 тисяч POS-терміналів, а кількість клієнтів - до 10 тисяч. Ощадбанк надає послуги з торгового еквайрингу зокрема таким компаніям, як «Нова пошта», «МакДональдз» в Україні, «Ашан», DHL Express Україна, TUI Ukraine, Turkish Airlines. Ощадбанк забезпечує приймання безконтактних платіжних карток до оплати в метрополітені, фунікулері та швидкісному трамваї в Києві. У вересні 2016 року Ощадбанк запропонував клієнтам еквайрингове обслуговування карток міжнародної платіжної системи American Express.

 

ПО РУБРИКАМ

16:30 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 21.02.18

16:22 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.9880 грн

14:57 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро и иене 21 фев­ра­ля в ожи­да­нии пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла ян­вар­ско­го за­се­да­ния ФРС

14:49 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 21.02.18

13:39 НБУ на­ме­рен вве­сти но­вый нор­ма­тив - ко­эф­фи­ци­ент чи­сто­го ста­биль­но­го финан­си­ро­ва­ния HSFR в 2019

13:28 Укр­по­шта бу­дет предо­став­лять финуслу­ги через банк ПУМБ

12:30 Мин­фин пред­ла­га­ет пол­но­стью про­дать Укр­га­з­банк и При­ватБанк в 2020 и 2022 го­дах со­от­вет­ствен­но

12:27 Мин­фин пла­ни­ру­ет в бли­жай­шие го­ды при­влечь в Ощад­банк и Укр­эк­сим­банк ми­но­ри­тар­ные ин­ве­сти­ции от МФО

12:21 Мин­фин рас­счи­ты­ва­ет уже в те­ку­щем го­ду при­влечь МФО в ка­пи­тал Укр­га­з­бан­ка

12:02 Бан­ков­ский сек­тор вер­нет­ся к при­быль­но­сти в 2018, - НБУ

11:24 В 2017 убы­ток бан­ков со­ста­вил 24,4 млрд гри­вен из-за че­ты­рех боль­ших бан­ков, вклю­чая При­ват­банк

11:00 НБУ про­дал 20 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 12 153 млн гри­вен

10:50 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 21.02.18

10:47 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 20.02.18

10:44 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 21.02.18

15:41 Укра­и­на мо­жет вый­ти на ми­ро­вой ры­нок сы­рья для ли­тий-ион­ных ак­ку­му­ля­то­ров - экс­перт

14:10 Це­ны на нефть не­сколь­ко со­кра­ти­ли па­де­ние 21 фев­ра­ля, Brent при­бли­зи­лась к $65 за бар­рель

13:51 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре 2018 г вы­рос на 9,6% - Гос­стат

13:36 Ав­то­газ в роз­нич­ных се­тях про­дол­жа­ет де­ше­веть 21 фев­ра­ля

13:31 ОККО и WOG сни­зи­ли це­ны на топ­ли­во 21 фев­ра­ля

13:26 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де со­кра­тить срок ре­ги­стра­ции зе­му­част­ка с 14 до 7 ра­бо­чих дней

13:22 Ка­б­мин про­длил экс­пе­ри­мент по финан­си­ро­ва­нию раз­ви­тия ав­то­до­рог за счет та­мо­жен­ных пла­те­жей до 2019

13:18 Ка­б­мин утвер­дил из­ме­не­ния в ме­то­ди­ку мо­не­ти­за­ции суб­си­дий на управ­ле­ние мно­го­квар­тир­ным до­мом

10:14 В 2017 чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась на 198,1 тыс. до 42,4 млн

10:05 Па­мят­ка для фер­ме­ра. Ко­му и сколь­ко за­пла­тит го­су­дар­ство в 2018-м

16:21 Ин­фор­ма­ци­он­ный Перл-Хар­бор. Чем до­клад Мюл­ле­ра опа­сен для Рос­сии

09:02 Трамп пред­ло­жил за­пре­тить устрой­ства, пре­вра­ща­ю­щие вин­тов­ки в ав­то­ма­ты

20.02 Рос­стат, под вы­бо­ры Пу­ти­на, оста­но­вил па­де­ние до­хо­дов на­се­ле­ния РФ. Экс­пер­ты го­во­рят о па­де­нии на 7 про­цен­тов

20.02 Кад­да­фи финан­си­ро­вал пре­зи­дент­ские кам­па­нии Ти­мо­шен­ко и Сар­ко­зи - Asharq Al Awsat

20.02 Мер­кель, по­хо­же, опре­де­ли­лась со сво­ей пре­ем­ни­цей

20.02 На­зар­ба­ев утвер­дил но­вую ре­дак­цию ка­зах­ско­го ал­фа­ви­та на ла­ти­ни­це

19.02 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

19.02 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

19.02 Ни­дер­лан­ды про­тив уве­ли­че­ния взно­сов в бюд­жет ЕС по­сле Брекзи­та

19.02 Пре­зи­дент Бан­ка Лат­вии за­дер­жа­ли в рам­ках де­ла о кор­руп­ции

19.02 По­ли­ти­ки ФРГ не под­дер­жа­ли от­ме­ну санк­ций про­тив Рос­сии

19.02 Facebook бу­дет про­ве­рять за­каз­чи­ков по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

19.02 Ав­тор до­кла­да о во­ору­же­ни­ях: Рос­сия и Ки­тай бро­са­ют вы­зов США

16.02 Как США по­ме­ша­ют Рос­сии до­го­во­рить­ся с ОПЕК

16.02 SEC за­бло­ки­ро­ва­ла про­да­жу Чи­каг­ской фон­до­вой бир­жи ки­тай­цам

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

12:45 Курт Вол­кер: Джа­ве­ли­ны бу­дут ча­стью по­мо­щи, но речь идет о го­раз­до боль­шем

11:58 Кон­сти­ту­ци­он­ный Суд из­брал Ста­ни­сла­ва Шев­чу­ка пред­се­да­те­лем су­да

08:10 Укра­и­на по­ка не до­стиг­ла окон­ча­тель­ной до­го­во­рен­но­сти с МВФ об ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де – Да­ни­люк

20.02 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон по Дон­бас­су, при­зна­ю­щий РФ го­су­дар­ством-агрес­со­ром

20.02 В чем со­рев­ну­ют­ся Ава­ков, су­ды и шай­ка оман­да­чен­ных про­во­ка­то­ров

20.02 Успеш­ные ре­фор­мы в Укра­ине - это са­мый луч­ший от­вет на рос­сий­скую агрес­сию и дез­ин­фор­ма­цию, - гла­ва МИД Да­нии

20.02 Кад­да­фи финан­си­ро­вал пре­зи­дент­ские кам­па­нии Ти­мо­шен­ко и Сар­ко­зи - Asharq Al Awsat

19.02 Укра­и­на без Са­а­ка­шви­ли. Как по­вто­ри­те­ли Май­да­на сде­ла­ли По­ро­шен­ко силь­нее

19.02 По­гром Рос­со­труд­ни­че­ства. Как рос­сий­ский куль­тур­ный центр отыг­ра­ли со всех сто­рон

19.02 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

19.02 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

19.02 Ти­мо­шен­ко пой­ма­ли на лжи о го­ло­де в Укра­ине и госдол­ге стра­ны

19.02 Бал­кан­ский марш­рут. По­че­му Укра­ине по­ра вста­вать в оче­редь на вступ­ле­ние в ЕС

19.02 Ге­ре­ги про­дол­жа­ют ве­сти биз­нес в ок­ку­пи­ро­ван­ном Кры­му - СМИ

16.02 Са­а­ка­шви­ли на ко­рот­ком по­вод­ке у Ти­мо­шен­ко. Ко­гда ожи­дать про­ры­ва № 2 в Укра­и­ну

14:05 Ли­тий для ак­ку­му­ля­то­ров элек­тро­мо­би­лей бу­дут до­бы­вать из мор­ской во­ды

13:00 Гла­ва Uber на­де­ет­ся сде­лать дро­ны-так­си ком­мер­че­ски­ми за 5—10 лет

11:07 Мар­ка Porsche от­ка­за­лась от ди­зе­лей. Со­всем

20.02 Элек­тро­мо­би­ли яв­ля­ют­ся рас­ту­щей угро­зой для спро­са на нефть - Fitch

20.02 Samsung за­па­тен­то­ва­ла шар­нир­ную кон­струк­цию для смарт­фо­на со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем

20.02 Маск по­лу­чил пред­ва­ри­тель­ное раз­ре­ше­ние на бу­ре­ние тон­не­ля под Ва­шинг­то­ном

19.02 Япон­ские учё­ные про­де­мон­стри­ро­ва­ли элек­трон­ную ко­жу с LED-ин­ди­ка­ци­ей

19.02 Volvo пред­ста­ви­ла пер­вый трех­ци­лин­дро­вый дви­га­тель

19.02 Па­вел Ду­ров при­влек $850 млн на блок­чейн и мес­сен­джер Telegram

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

16.02 Спа­ме­ры изоб­ре­ли без­мак­рос­ную ата­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем Word

16.02 Про­цес­сор Snapdragon 855 бу­дет про­из­во­дить­ся по 7-нм тех­но­ло­гии

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

15.02 Ком­па­ния Citroen офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла фур­гон Berlingo но­во­го по­ко­ле­ния

15.02 SpaceX по­стро­и­ла ко­рабль-па­ук для лов­ли об­те­ка­те­лей по­лез­ной на­груз­ки ра­кет Falcon, а так­же го­то­вит ещё од­ну пла­ву­чую плат­фор­му

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно