Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Провідні українські економісти та лідери думок підписали відкритого листа до нардепів, в якому вказують на неприпустимість зупинки земельної реформи в Україні.

Лист адресовано народним депутатам України, які 6 жовтня майже конституційною більшістю (297 голосів) продовжили мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

"Ми вважаємо таке рішення (про продовження мораторію) не просто прикрою помилкою, а ознакою трагічного непорозуміння всередині суспільства в одному з ключових питань економічних реформ, щодо подолання однієї з трагічних спадщин нашого радянського минулого, якого Україна могла позбутися, але не позбулася", - вказується в листі.

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Автори звертають увагу, що українське селянство, будучи протягом століть позбавлене права володіти землею, знайшло його лише на короткий термін після відновлення незалежності.

"Однак, спочатку під впливом про-комуністичної більшості у Верховній Раді 90-х років, а потім під впливом інших популістських сил, наш парламент вісім разів за останні 25 років новітньої історії, продовжував дію мораторію на продаж землі, позбавляючи людей їх конституційного права розпоряджатися своєю власністю", - йдеться в листі.

Аргументацію прихильників продовження мораторію через низькі стартові ціни на землю представники економічних кіл вважають неспроможною, тому що при відсутності ринку відсутні і драйвери зростання вартості будь-якого активу.

У той же час приклад країн Східної Європи, які відкрили свої ринки ще 15-20 років тому, показує, що зняття обмежень на продаж землі стимулює розвиток економіки і зростання цін і врожайності на приватних землях.

В Україні ж через штучні обмеження і відсутність альтернативи рівень орендної плати є одним з найнижчих в Європі - заручниками цієї ситуації опинилися майже 6,7 млн громадян-власників паїв.

"Проте ми віримо, що ви, українські парламентарії, яких обрав народ після Революції, другий раз не дасте ввести себе в оману, і подаруєте, нарешті, волю українській землі і повернете право повноцінно розпоряджатися нею українським селянам", - висловлюють надію автори.

Нагадаємо, 6 жовтня Рада прийняла закон про продовження мораторію на продажсільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що ринок землі слід почати з можливості продажу права її оренди. Кутовий підкреслив, що прийняття закону не означає насправді продажу землі.

"Закон називається "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", він визначає ті правила, в рамках яких оборот земель існує. Але самих моделей обороту земель дуже багато, і не всі моделі передбачають продаж землі", - зазначив він.

Вимога про прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" міститься в меморандумі, який Україна напередодні підписала з МВФ.

Вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент Петро Порошенко, виступаючи на початку вересня в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну.

Згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.

По материалам: Економічна правда
 

ПО РУБРИКАМ

22.09 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке вы­шел на но­вый пси­хо­ло­ги­че­ский уро­вень и там оста­но­вит­ся

22.09 НБУ не мо­жет при­знать крип­то­ва­лю­ты ва­лю­той и пре­ду­пре­жда­ет о рис­ках мо­шен­ни­че­ства

22.09 Мин­фин от­ме­ча­ет су­ще­ствен­ный ин­те­рес не­ре­зи­ден­тов к грив­не­вым дол­го­вым гос­бу­ма­гам

22.09 В ав­гу­сте при­быль бан­ков со­ста­ви­ла 3,7 млрд гри­вен

22.09 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.09.17

22.09 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 22 сен­тяб­ря со­ста­вил 26,2616 грн

22.09 Дол­лар де­ше­ве­ет 22 сен­тяб­ря, ие­на и франк до­ро­жа­ют из-за ро­ста гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

22.09 Мин­фин за предо­став­ле­ние пер­вич­ным ди­ле­рам ОВГЗ ста­ту­са мар­кет-мей­ке­ров на вто­рич­ном рын­ке

22.09 НБУ об­суж­да­ет с меж­ду­на­род­ны­ми де­по­зи­та­ри­я­ми воз­мож­ность от­кры­тия сче­тов в укра­ин­ском де­по­зи­та­рии

22.09 НБУ ини­ци­и­ру­ет ли­ше­ние Рас­чет­но­го цен­тра бан­ков­ской ли­цен­зии

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 НБУ на­ме­рен в ок­тяб­ре за­пу­стить пи­лот­ную вер­сию кре­дит­но­го ре­ест­ра за­ем­щи­ков

22.09 Яро­слав­ский на­ме­рен в бли­жай­шее вре­мя по­дать в НБУ до­ку­мен­ты на по­куп­ку Про­мин­вест­бан­ка

22.09 НБУ до­пус­ка­ет предо­став­ле­ние юр­ли­цам воз­мож­но­сти тор­го­вать ин­ва­лю­той на­пря­мую с ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми

22.09 За­мгла­вы НБУ Рож­ко­ва: В При­ват­бан­ке не­че­го про­да­вать. Его мож­но ко­му-то по­да­рить с до­пла­той

22.09 Да­ни­люк рас­ска­зал о при­чи­нах про­ва­ла при­ва­ти­за­ции

22.09 Гла­ва Alibaba Джек Ма — об эко­но­ми­ке бу­ду­ще­го: Пе­ре­стань­те на­де­ять­ся на про­из­вод­ство в со­зда­нии ра­бо­чих мест

22.09 Сум­ма на­ло­го­во­го дол­га со­кра­ще­на на 10 млрд гри­вен, - ГФС

22.09 АМКУ счи­та­ет обос­но­ван­ны­ми свои пре­тен­зии от­но­си­тель­но за­куп­ки ска­ни­ру­ю­щих си­стем ГФС

22.09 Грой­сман при­гро­зил уволь­не­ни­ем гла­ве АМКУ из-за от­ме­ны тен­де­ра на за­куп­ку ска­не­ров

22.09 МВФ ви­дят в Укра­ине "ап­пе­тит к реформам"

22.09 Зер­но­вая кор­по­ра­ция пол­но­стью за­пре­ти­ла тор­гов­лю с офф­шо­ра­ми

22.09 Мин­фин от­ме­ча­ет су­ще­ствен­ный ин­те­рес не­ре­зи­ден­тов к грив­не­вым дол­го­вым гос­бу­ма­гам

22.09 Це­ны на нефть рас­тут 22 сен­тяб­ря, Brent тор­гу­ет­ся у мак­си­му­ма с 1 мар­та

22.09 Про­грам­ма МВФ для Укра­и­ны важ­нее, чем раз­ме­ще­ние ев­ро­об­ли­га­ций, - Fitch

22.09 Те­ре­за Мэй за­яви­ла о не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да по­сле Brexit

22.09 Мел­кий бес. Что из се­бя пред­став­ля­ет "Хри­сти­ан­ское го­су­дар­ство Свя­той Руси"

22.09 ЕС хо­чет уже­сто­чить на­ка­за­ния за пре­ступ­ле­ния с крип­то­ва­лю­той

22.09 У раз­ви­тых стран воз­вра­ща­ет­ся ап­пе­тит к неф­ти

22.09 США мо­гут вве­сти неф­тя­ное эм­бар­го про­тив Ве­не­су­э­лы

22.09 Экс-гла­ва шта­ба Трам­па Мана­форт стал маг­ни­том для про­ку­ро­ров

22.09 КНДР гро­зит ис­пы­та­ни­ем во­до­род­ной бом­бы в Ти­хом оке­ане

22.09 S&P по­ни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Ки­тая

22.09 Хо­чет ли Ка­та­ло­ния от­де­лить­ся от Ис­па­нии?

22.09 Ка­та­лон­ский ре­фе­рен­дум те­перь под во­про­сом

21.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сен­тяб­ря 2017 го­да

21.09 ЕЦБ пла­ни­ру­ет вве­сти но­вую про­цент­ную став­ку

21.09 ЕЦБ от­ме­тил уси­ле­ние ро­ста эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны

21.09 Пар­ла­мент Мол­да­вии по­втор­но при­нял от­кло­нен­ные пре­зи­ден­том за­ко­ны

21.09 Де­фи­цит бюд­же­та Бри­та­нии на ми­ни­му­ме за 10 лет

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

22.09 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

22.09 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

21.09 По­ро­шен­ко: США под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние Укра­и­ны о вве­де­нии ми­ро­твор­цев на Дон­басс

21.09 Как Ко­болев ло­ма­ет пла­ны Грой­сма­на

21.09 Ро­кад­ная до­ро­га. Ку­да Рос­сия смо­жет пе­ре­бра­сы­вать вой­ска по но­вой ж/д вет­ке

20.09 "Шухер" в Пол­тав­ской мэ­рии: За кем при­хо­ди­ли сле­до­ва­те­ли про­ку­ра­ту­ры

20.09 По­ро­шен­ко про­сит Сов­без ООН раз­вер­нуть ми­ро­твор­че­скую мис­сию на Дон­бас­се

19.09 Ес­ли Ти­мо­шен­ко не­до­ступ­на. Как Ра­би­но­вич и Бо­го­мо­лец сыг­ра­ли за Са­а­ка­шви­ли

19.09 По­че­му Фир­та­ша та­ки по­са­дят в США

19.09 Ко­гда в "Свободе" со­об­щат, что Тяг­ни­бок уже "голый"

19.09 The Guardian: Ко­ло­мой­ский стал граж­да­ни­ном Ки­п­ра в об­мен на ин­ве­сти­ции

19.09 По­ро­шен­ко: Се­нат США одоб­рил вы­де­ле­ние $500 млн и ле­таль­ное ору­жие для Укра­и­ны

22.09 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

22.09 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

22.09 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

22.09 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

22.09 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

21.09 Но­вый план­шет ASUS ZenPad 10 обе­ща­ет до 10 ча­сов вос­про­из­ве­де­ния ви­део без под­за­ряд­ки

21.09 Пер­вый се­рий­ный элек­тро­мо­биль Infiniti де­бю­ти­ру­ет в 2019 го­ду

21.09 Мо­шен­ни­ки вы­мо­га­ют день­ги у вла­дель­цев Mac с по­мо­щью Find My iPhone

21.09 В Hyundai счи­та­ют, что нем­цы за­ни­ма­ют­ся «глу­пы­ми» тех­но­ло­ги­я­ми

21.09 Google ку­пи­ла часть HTC за 1,1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров США

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно