Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Провідні українські економісти та лідери думок підписали відкритого листа до нардепів, в якому вказують на неприпустимість зупинки земельної реформи в Україні.

Лист адресовано народним депутатам України, які 6 жовтня майже конституційною більшістю (297 голосів) продовжили мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

"Ми вважаємо таке рішення (про продовження мораторію) не просто прикрою помилкою, а ознакою трагічного непорозуміння всередині суспільства в одному з ключових питань економічних реформ, щодо подолання однієї з трагічних спадщин нашого радянського минулого, якого Україна могла позбутися, але не позбулася", - вказується в листі.

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні

 

Автори звертають увагу, що українське селянство, будучи протягом століть позбавлене права володіти землею, знайшло його лише на короткий термін після відновлення незалежності.

"Однак, спочатку під впливом про-комуністичної більшості у Верховній Раді 90-х років, а потім під впливом інших популістських сил, наш парламент вісім разів за останні 25 років новітньої історії, продовжував дію мораторію на продаж землі, позбавляючи людей їх конституційного права розпоряджатися своєю власністю", - йдеться в листі.

Аргументацію прихильників продовження мораторію через низькі стартові ціни на землю представники економічних кіл вважають неспроможною, тому що при відсутності ринку відсутні і драйвери зростання вартості будь-якого активу.

У той же час приклад країн Східної Європи, які відкрили свої ринки ще 15-20 років тому, показує, що зняття обмежень на продаж землі стимулює розвиток економіки і зростання цін і врожайності на приватних землях.

В Україні ж через штучні обмеження і відсутність альтернативи рівень орендної плати є одним з найнижчих в Європі - заручниками цієї ситуації опинилися майже 6,7 млн громадян-власників паїв.

"Проте ми віримо, що ви, українські парламентарії, яких обрав народ після Революції, другий раз не дасте ввести себе в оману, і подаруєте, нарешті, волю українській землі і повернете право повноцінно розпоряджатися нею українським селянам", - висловлюють надію автори.

Нагадаємо, 6 жовтня Рада прийняла закон про продовження мораторію на продажсільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що ринок землі слід почати з можливості продажу права її оренди. Кутовий підкреслив, що прийняття закону не означає насправді продажу землі.

"Закон називається "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", він визначає ті правила, в рамках яких оборот земель існує. Але самих моделей обороту земель дуже багато, і не всі моделі передбачають продаж землі", - зазначив він.

Вимога про прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" міститься в меморандумі, який Україна напередодні підписала з МВФ.

Вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент Петро Порошенко, виступаючи на початку вересня в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну.

Згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.

По материалам: Економічна правда
 

ПО РУБРИКАМ

22.11 На­пор по­ку­па­те­лей на меж­бан­ке 22 но­яб­ря был на­столь­ко боль­шим, что дол­лар вы­шел про­да­вать Нац­банк

22.11 ЦБ Син­га­пу­ра вклю­ча­ет бит­койн в ре­гу­ли­ро­ва­ние пла­тёж­ных сер­ви­сов

22.11 НБУ упро­ща­ет осу­ществ­ле­ние аван­со­вых пла­те­жей за им­порт то­ва­ров в ино­стран­ной ва­лю­те

22.11 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 22 но­яб­ря уме­рен­ным ро­стом

22.11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 22 но­яб­ря со­ста­вил 26,6476 грн

22.11 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 36,11 млн гри­вен до 312,8 млрд гри­вен 22 но­яб­ря

22.11 Объ­ем бир­же­вых кон­трак­тов с цен­ны­ми бу­ма­га­ми уве­ли­чил­ся на 12,5% до 17,6 млрд гри­вен в ок­тяб­ре

22.11 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.11.17

22.11 Дол­лар 22 но­яб­ря по­де­ше­вел до ми­ни­му­ма за ме­сяц в ожи­да­нии про­то­ко­ла ФРС

22.11 Ис­сле­до­ва­ние: круп­ные финан­си­сты по-преж­не­му не до­ве­ря­ют бит­ко­и­ну

22.11 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 22 но­яб­ря до мак­си­му­ма за 10 лет

22.11 Ко­ман­да экс-топ-ме­не­дже­ров При­ват­бан­ка за­пу­сти­ла пер­вый мо­биль­ный банк Monobank

22.11 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 22.11.2017

22.11 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.11.2017

22.11 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21.11.2017

22.11 Пром­про­из­вод­ство в Укра­ине в ок­тяб­ре-2017 вы­рос­ло на 0,4% к ок­тяб­рю-2016 - Гос­стат

22.11 НБУ упро­ща­ет осу­ществ­ле­ние аван­со­вых пла­те­жей за им­порт то­ва­ров в ино­стран­ной ва­лю­те

22.11 Це­ны на АЗС за­мерз­ли. До­ля це­ны СУГ в от­но­ше­ние вы­со­ко­ок­та­но­во­го бен­зи­на се­го­дня ров­но 45%

22.11 Бе­ла­русь не вос­ста­но­ви­ла в пол­ном объ­е­ме по­став­ки бен­зи­на в Укра­и­ну

22.11 Ка­б­мин при­нял ре­ше­ние о борь­бе с те­не­вым рын­ком топ­ли­ва

22.11 Не­боль­шой опе­ра­тор Giraffe, при­над­ле­жа­щий Иго­рю Ли­тов­чен­ко, та­ки ре­шил­ся на 4G

22.11 Ка­б­мин утвер­дил вве­де­ние еди­но­го ок­на на та­можне с фев­ра­ля 2018

22.11 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон о су­деб­ной ре­фор­ме

22.11 Ка­б­мин одоб­рил пре­об­ра­зо­ва­ние "Укрэнерго" в ЧАО

22.11 Нефть уско­ри­ла рост 22 но­яб­ря, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $63 за бар­рель

22.11 ЦБ Син­га­пу­ра вклю­ча­ет бит­койн в ре­гу­ли­ро­ва­ние пла­тёж­ных сер­ви­сов

22.11 Кто по­ста­вит точ­ку в не­до­пе­ре­во­ро­те в ЛНР

22.11 За­чем Трамп вы­слу­ши­вал до­клад Пу­ти­на

22.11 Ки­тай уси­ли­ва­ет кон­троль за рын­ком он­лайн-кре­ди­то­ва­ния

22.11 Судь­ба канц­ле­ра Гер­ма­нии в ру­ках фе­де­раль­но­го пре­зи­ден­та?

22.11 В Зим­баб­ве объ­яви­ли об от­став­ке 93-лет­не­го Му­га­бе с по­ста пре­зи­ден­та

22.11 Поль­ша бу­дет по­ку­пать СПГ в США

22.11 Па­ле­стин­цы за­мо­ро­зи­ли все кон­так­ты с США

22.11 США вве­ли но­вые санк­ции для под­ры­ва тор­гов­ли с КНДР

21.11 В Ниц­це за­дер­жа­ли рос­сий­ско­го се­на­то­ра Ке­ри­мо­ва

21.11 Goldman: ми­ро­вая эко­но­ми­ка бу­дет рас­ти в 2018 го­ду

21.11 ЕС го­тов пред­ло­жить стра­нам Во­сточ­но­го парт­нер­ства ин­ве­сти­ци­он­ный план, а не "план Маршалла" - ис­точ­ник

21.11 Сур­ков про­тив ФСБ. Пу­тин умы­ва­ет ру­ки

21.11 По­ли­ция Че­хии про­сит пар­ла­мент снять им­му­ни­тет с бу­ду­ще­го пре­мье­ра

21.11 Google на­ме­рен филь­тро­вать рос­сий­скую про­па­ган­ду

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

08.11 Нор­ма об обя­за­тель­стве ра­дио­стан­ций транс­ли­ро­вать в эфи­ре не ме­нее 30% укра­и­но­языч­ных про­из­ве­де­ний всту­пи­ла в си­лу

06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

22.11 Кто по­ста­вит точ­ку в не­до­пе­ре­во­ро­те в ЛНР

22.11 Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный Уро­бо­рос. Что по­лез­но­го в кон­флик­те меж­ду Сыт­ни­ком и Кор­чак

22.11 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние: Ка­кие се­ла осво­бо­ди­ли ВСУ на Свет­ло­дар­ской ду­ге

22.11 Мен­ты Кор­не­та за­хва­ти­ли про­ку­ра­ту­ру ЛНР. Аре­сто­ва­но бо­лее 20 че­ло­век

22.11 Ком­па­ния из США на­ча­ла про­да­вать Укра­ине гра­на­то­ме­ты

21.11 Корнет Плот­ниц­кий: Ко­гда нач­нет­ся граж­дан­ская вой­на в ЛНР

21.11 ЕС го­тов пред­ло­жить стра­нам Во­сточ­но­го парт­нер­ства ин­ве­сти­ци­он­ный план, а не "план Маршалла" - ис­точ­ник

21.11 Сур­ков про­тив ФСБ. Пу­тин умы­ва­ет ру­ки

21.11 Обостре­ние в АТО: По­че­му бо­е­ви­ки рас­стре­ли­ва­ют По­пас­ную

20.11 По­сол о за­яв­ле­ни­ях бе­ло­рус­ско­го КГБ: Идет на­гне­та­ние об­ста­нов­ки

20.11 Лу­цен­ко счи­та­ет це­ле­со­об­раз­ным оста­вить рас­сле­до­ва­ние дел про­тив вы­со­ко­по­став­лен­ных чи­нов­ни­ков у ор­га­нов про­ку­ра­ту­ры

20.11 Гла­ва НАПК Кор­чак в сред­нем по­лу­ча­ет око­ло 50 тыс. гри­вен пре­мии каж­дый ме­сяц

17.11 Семь не­при­ят­ных сюр­при­зов за­ко­но­про­ек­та "по­ку­пай украинское"

17.11 Схе­ма при­ват­ний кор­дон. Що відо­мо про спе­цо­пе­рацію на За­кар­патті

17.11 Ко­гда Гос­бю­ро рас­сле­до­ва­ний начнет пу­гать VIP-чи­нов­ни­ков

22.11 Смарт­фон Xiaomi Mi Mix 3 мо­жет по­лу­чить два экра­на, один из ко­то­рых бу­дет за­ни­мать всю ли­це­вую па­нель

22.11 Ата­ко­вав­шие Tether ха­ке­ры мо­гут быть свя­за­ны со взло­мом Bitstamp в 2015 го­ду

22.11 Uber скры­ла факт ха­кер­ской ата­ки, за­тро­нув­шей мил­ли­о­ны кли­ен­тов

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

21.11 Uber за­ку­пит де­сят­ки ты­сяч крос­со­ве­ров Volvo для пар­ка ро­бо­мо­би­лей

21.11 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли $31 млн в крип­то­ва­лю­те Tether USDT

21.11 Стар­тап Confido за­ра­бо­тал на ICO $374 000 и про­пал

21.11 Google на­ме­рен филь­тро­вать рос­сий­скую про­па­ган­ду

21.11 Уме­ние лгать, го­во­ря прав­ду - ку­да оно ве­дет мир

20.11 Ис­па­ри­тель­ная ка­ме­ра в си­сте­ме охла­жде­ния смарт­фо­нов мо­жет по­явить­ся в 2019 го­ду

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

17.11 Ту­рец­кая по­ли­ция пой­ма­ла бан­ду по­хи­ти­те­лей вла­дель­цев бит­ко­и­нов

17.11 Гру­зо­вик Tesla Semi смо­жет раз­го­нять­ся до 96 км/ч за 5 с, а его за­пас хо­да со­ста­вит 800 км

17.11 Пред­став­лен об­нов­лен­ный элек­тро­мо­биль Tesla Roadster, ко­то­рый раз­го­ня­ет­ся до 400 км/ч и име­ет за­пас хо­да 1000 км

17.11 Пред­став­лен смарт­фон OnePlus 5T

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно