Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Wiele marek w jednym miejscu

Wiele marek w jednym miejscu

Na pewno wielu z Was zdarzyło się, że pragnęliście zakupić ubranie danej marki, a okazywało się, że nie jest ono dostępne w naszym kraju. Czasami cena sprowadzenia takiego ciuszka, to dwukrotnie lub nawet kilkakrotnie wyższa cena niż, jest on warty. Wyjazd za granicę na zakupy, to jest jakiś pomysł, ale nie zawsze, jest taka możliwość, a nawet chęć. Nie musicie rezygnować ze swoich pomysłów i marzeń dotyczących ubioru i stylu. Niektóre marki, nie są jeszcze w naszym kraju szeroko dostępne, dlatego też firma Urban City wychodzi naprzeciw takim problemom. Bardzo duża część asortymentu, to ubrania które, są niedostępne dla nas, możemy je dostać jedynie za granicą. Cena tych ubrań, nie jest wcale wysoka, dlatego też co raz więcej osób dokonuje zakupów właśnie w tym miejscu.

Najlepsze marki w przystępnych cenach, to coś, co znaleźć można właśnie w tym sklepie, a najlepsze kody rabatowe urban city pomogą zrobić cenę jeszcze lepszą. Dodatkowo możecie znaleźć tutaj naprawdę rzadko występujące w naszym kraju modele różnych elementów garderoby. Do najbardziej lubianych marek występujących w Urban City należą między innymi Adidas, Jordan, Kush, czy Marvel. Ale marek oferowanych w sklepie, jest o wiele wiele więcej. Warto zajrzeć do katalogu wszystkich marek i poszukać tej, która interesuje nas najbardziej. Dodatkowo możemy zauważyć, że sklep oferuje ubrania z własnej kolekcji. Są, to produkty pochodzące z limitowanych edycji tworzone specjalnie dla klientów.

Wiele możliwości, które podkreślą Wasz styl

Wszystkie marki, które znajdziemy w Urban City, to szeroki asortyment czapek, koszulek, bluz, czy spodni i butów, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz doskonałymi materiałami. Większość produktów, to luźne modele, które łączą w sobie swobodę i stylowy wygląd. Często można spotkać się z ubraniami, które zawierają ciekawe slogany kojarzone z hip-hopem. Luźne i przewiewne materiały oraz dodatkowe napisy charakteryzują taki strój. Dodatkowo pojawiają się ubrania, które zawierają rysunki ulubionych postaci z filmów lub kreskówek. Istnieją ubrania zarówno dla dziewcząt, jak i dla mężczyzn. Oprócz podstawowego ubrania, czyli bluzy lub koszulki oraz spodni mamy do wyboru wiele marek i modeli butów. Zazwyczaj, są to adidasy, trampki albo inne obuwie o charakterze sportowym. Do tego możemy dobrać także okulary przeciwsłoneczne, które są aktualnie na topie oraz plecak lub torbę.

Dobrze dobrany strój pozwala stworzyć ciekawe stylizacje, które mogą podkreślać urodę i wygląd. Warto, więc zainwestować w porządne ubrania, które nam, to zapewnią.

 

ПО РУБРИКАМ

15.12 На 18 де­каб­ря финан­си­сты про­гно­зи­ру­ют даль­ней­ше­го по­до­ро­жа­ния дол­ла­ра

15.12 Deutsche Boerse рас­смот­рит воз­мож­ность за­пус­ка бит­ко­ин-фью­черсов

15.12 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 15 де­каб­ря в "зе­ле­ной зоне"

15.12 НБУ пла­ни­ру­ет уве­ли­чить или от­ме­нить ли­мит ре­па­три­а­ции ди­ви­ден­дов за 2017

15.12 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

15.12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 15.12.17

15.12 Е-ли­цен­зии на пе­ре­вод ва­лю­ты за гра­ни­цу по­лу­чи­ли 300 че­ло­век , - НБУ

15.12 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 15 де­каб­ря со­ста­вил 27,6351 грн

15.12 Курс бит­кой­на под­ско­чил до оче­ред­но­го ре­кор­да, це­на фью­черсов пре­вы­си­ла $18000

15.12 Банк "Финан­со­вый партнер" ре­ор­га­ни­зо­вал­ся в фин­ком­па­нию

15.12 Курс дол­ла­ра к ев­ро за­вер­ша­ет сни­же­ни­ем первую не­де­лю из трех

15.12 Бир­жи АТР, кро­ме Юж­ной Ко­реи, 15 де­каб­ря за­кры­лись сни­же­ни­ем ин­дек­сов

15.12 Быв­шие ак­ци­о­не­ры При­ват­бан­ка за­тя­ги­ва­ют вре­мя через су­ды, ре­струк­ту­ри­зи­ро­вать кре­ди­ты они не со­би­ра­лись, - НБУ

15.12 НБУ на­де­ет­ся на на­зна­че­ние пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка до 2018

15.12 НБУ под­твер­жда­ет воз­мож­ность ре­фи­нан­си­ро­ва­ния При­ватБан­ка при ис­пол­не­нии су­деб­ных ре­ше­ний по от­мене bail-in

15.12 C 8 по 15 от­ме­чал­ся рост роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты и сжи­жен­ный газ

15.12 С 11 по 15 де­каб­ря же­лез­но­до­рож­ные пар­тии ди­зель­но­го топ­ли­ва по­до­ро­жа­ли на 500 грн/т - до 26 070 грн/т

15.12 За не­де­лю СУГ в опте по­де­ше­вел на 300 грн/т

15.12 Це­на неф­ти Brent сни­зи­лась 15 де­каб­ря до $63,26 за бар­рель, WTI про­дол­жа­ет до­ро­жать

15.12 Не­га­тив­ное саль­до внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми за 10 мес.-2017 вы­рос­ло по­чти в 2,2 ра­за

15.12 Ис­пол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти гла­вы НБУ Яков Смо­лий озву­чил 5 пре­тен­зий МВФ к Укра­ине

15.12 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

15.12 Экс­порт­но-кре­дит­ное агент­ство начнет ра­бо­ту в 2018г - Грой­сман

15.12 Сель­хоз­про­из­вод­ство в Укра­ине за 11 мес.-2017 со­кра­ти­лось на 2,8% - Гос­стат

15.12 Goldman: "боль­шую нефть" ждет успеш­ный 2018 год

15.12 Внут­ри рос­сий­ской бан­ков­ской си­сте­мы су­ще­ству­ет глу­бо­чай­шая сте­пень не­адек­ват­но­сти тех, кто при­ни­ма­ет ре­ше­ния, - В.Ино­зем­цев

15.12 А.Ве­не­дик­тов: Ко­неч­но, не Се­чин по­са­дил Улю­ка­е­ва. Улю­ка­е­ва по­са­дил Пу­тин

15.12 НАТО по­до­зре­ва­ет Рос­сию в на­ру­ше­нии до­го­во­ра РСМД

15.12 Вто­рая фа­за пе­ре­го­во­ров по Brexit бу­дет за­ви­сеть от пол­но­го вы­пол­не­ния усло­вий пер­во­го эта­па - Ев­ро­со­вет

15.12 Суд при­го­во­рил экс-ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва к 8 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды

15.12 В Кон­грес­се США под­го­то­ви­ли за­ко­но­про­ект о по­мо­щи Укра­ине в сфе­ре ки­бер­без­опас­но­сти

15.12 В США вновь вво­дят ре­ги­стра­цию дро­нов

15.12 Фе­де­раль­ная ко­мис­сия по свя­зи США от­ме­ни­ла пра­ви­ло се­те­во­го ней­тра­ли­те­та

15.12 Один из круп­ней­ших бан­ков Рос­сии от­прав­лен на са­на­цию

15.12 Ев­ро­со­юз ре­шил про­длить санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии до се­ре­ди­ны 2018 го­да

14.12 По­че­му Ка­на­да ре­ши­ла про­да­вать ору­жие Укра­ине

14.12 Ев­ро­со­юз объ­еди­ня­ет уси­лия в сфе­ре обо­ро­ны

14.12 10 про­фес­сий, ко­то­рые вы­би­ра­ют мо­ло­дые аме­ри­кан­цы

14.12 Disney ку­пит 21st Century Fox Мер­до­ка за 52 млрд дол­ла­ров

14.12 Дра­ги ви­дит не­об­хо­ди­мость в со­хра­не­нии су­ще­ствен­ных объ­е­мов сти­му­ли­ро­ва­ния для уси­ле­ния ин­фля­ции

15.12 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

15.12 Что Лу­цен­ко бу­дет де­лать с Са­а­ка­шви­ли даль­ше

15.12 В Кон­грес­се США под­го­то­ви­ли за­ко­но­про­ект о по­мо­щи Укра­ине в сфе­ре ки­бер­без­опас­но­сти

15.12 Со­зда­ние Ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да яв­ля­ет­ся глав­ным тре­бо­ва­ни­ем МВФ, - Да­ни­люк

15.12 Ев­ро­со­юз ре­шил про­длить санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии до се­ре­ди­ны 2018 го­да

15.12 Но­вый Вер­хов­ный Суд на­чал ра­бо­ту, выс­шие спец­су­ды пре­кра­ти­ли функ­ци­о­ни­ро­ва­ние

14.12 Лу­цен­ко на­де­ет­ся на спец­кон­фис­ка­цию не ме­нее 5 млрд грн окру­же­ния Яну­ко­ви­ча в сле­ду­ю­щем го­ду

14.12 Тил­лер­сон: Пу­тин не про­сто вы­брал сто­ро­ну в кон­флик­те, а вторг­ся в Укра­и­ну

13.12 НБУ про­сит НАБУ рас­сле­до­вать за­кон­ность дей­ствий су­да, по­ста­но­вив­ше­го взыс­кать с При­ват­бан­ка 1 млрд гри­вен в поль­зу Сур­ки­сов

13.12 За­пах­ло бар­да­ком. За­чем Кор­бан вер­нул­ся в Укра­и­ну

13.12 По­слы стран G7 при­зва­ли Сыт­ни­ка и Хо­лод­ниц­ко­го быть сдер­жан­нее в ра­бо­те

13.12 НАПК про­сит НАБУ рас­сле­до­вать воз­мож­ное де­кла­ри­ро­ва­ние не­до­сто­вер­ной ин­фор­ма­ции На­са­ли­ком

13.12 Укра­и­на по­да­ла за­яв­ку на по­лу­че­ние но­вой мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи от ЕС

13.12 Во мно­гих от­рас­лях Укра­и­на уже от­ста­ет от гра­фи­ка им­пле­мен­та­ции Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции - Мин­га­рел­ли

13.12 Тя­же­лое на­прав­ле­ние. Как ВСУ от­би­ли у ги­бри­дов еще один ху­тор

13.12 США не от­ме­нят санк­ции про­тив РФ до вос­ста­нов­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­лост­но­сти Укра­и­ны - Тил­лер­сон

15.12 BMW зай­мет в Че­хии 500 гек­та­ров по­ли­го­ном для бес­пи­лот­ни­ков

15.12 Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — ка­ким мес­сен­дже­рам мож­но до­ве­рять

15.12 Samsung за­па­тен­то­вал ди­зайн смарт­фо­на с не­обыч­ным за­гну­тым дис­пле­ем

15.12 В США вновь вво­дят ре­ги­стра­цию дро­нов

15.12 Фе­де­раль­ная ко­мис­сия по свя­зи США от­ме­ни­ла пра­ви­ло се­те­во­го ней­тра­ли­те­та

15.12 Toyota по­стро­ит первую в ми­ре стан­цию по про­из­вод­ству элек­три­че­ства, во­ды и во­до­ро­да

14.12 LG обе­ща­ет 23 ча­са ра­бо­ты но­ут­бу­ков Gram с то­по­вы­ми про­цес­со­ра­ми

14.12 Ме­сто Mercedes-AMG CLS 63 зай­мет че­ты­рех­двер­ка AMG GT4

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

14.12 Doogee раз­ра­бо­та­ла кон­цепт пол­но­экран­но­го слай­де­ра

13.12 За пер­вые 4 ча­са ICO бы­ло при­вле­че­но $50 млн на со­зда­ние крип­тосмарт­фо­на FINNEY

13.12 Uber ока­зал­ся опас­нее элек­тро­мо­би­лей для неф­тя­но­го биз­не­са

13.12 Ford при­знал элек­три­че­ские бес­пи­лот­ни­ки не­эф­фек­тив­ны­ми в срав­не­нии с ги­брид­ны­ми

12.12 Круп­ные япон­ские ав­то­про­из­во­ди­те­ли объ­еди­ни­лись ра­ди се­ти во­до­род­ных за­пра­вок

12.12 Пра­ви­тель­ство Бол­га­рии за­ра­бо­та­ло 3 мил­ли­ар­да дол­ла­ров на кон­фис­ко­ван­ных бит­ко­и­нах

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно