Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Wiele marek w jednym miejscu

Wiele marek w jednym miejscu

Na pewno wielu z Was zdarzyło się, że pragnęliście zakupić ubranie danej marki, a okazywało się, że nie jest ono dostępne w naszym kraju. Czasami cena sprowadzenia takiego ciuszka, to dwukrotnie lub nawet kilkakrotnie wyższa cena niż, jest on warty. Wyjazd za granicę na zakupy, to jest jakiś pomysł, ale nie zawsze, jest taka możliwość, a nawet chęć. Nie musicie rezygnować ze swoich pomysłów i marzeń dotyczących ubioru i stylu. Niektóre marki, nie są jeszcze w naszym kraju szeroko dostępne, dlatego też firma Urban City wychodzi naprzeciw takim problemom. Bardzo duża część asortymentu, to ubrania które, są niedostępne dla nas, możemy je dostać jedynie za granicą. Cena tych ubrań, nie jest wcale wysoka, dlatego też co raz więcej osób dokonuje zakupów właśnie w tym miejscu.

Najlepsze marki w przystępnych cenach, to coś, co znaleźć można właśnie w tym sklepie, a najlepsze kody rabatowe urban city pomogą zrobić cenę jeszcze lepszą. Dodatkowo możecie znaleźć tutaj naprawdę rzadko występujące w naszym kraju modele różnych elementów garderoby. Do najbardziej lubianych marek występujących w Urban City należą między innymi Adidas, Jordan, Kush, czy Marvel. Ale marek oferowanych w sklepie, jest o wiele wiele więcej. Warto zajrzeć do katalogu wszystkich marek i poszukać tej, która interesuje nas najbardziej. Dodatkowo możemy zauważyć, że sklep oferuje ubrania z własnej kolekcji. Są, to produkty pochodzące z limitowanych edycji tworzone specjalnie dla klientów.

Wiele możliwości, które podkreślą Wasz styl

Wszystkie marki, które znajdziemy w Urban City, to szeroki asortyment czapek, koszulek, bluz, czy spodni i butów, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz doskonałymi materiałami. Większość produktów, to luźne modele, które łączą w sobie swobodę i stylowy wygląd. Często można spotkać się z ubraniami, które zawierają ciekawe slogany kojarzone z hip-hopem. Luźne i przewiewne materiały oraz dodatkowe napisy charakteryzują taki strój. Dodatkowo pojawiają się ubrania, które zawierają rysunki ulubionych postaci z filmów lub kreskówek. Istnieją ubrania zarówno dla dziewcząt, jak i dla mężczyzn. Oprócz podstawowego ubrania, czyli bluzy lub koszulki oraz spodni mamy do wyboru wiele marek i modeli butów. Zazwyczaj, są to adidasy, trampki albo inne obuwie o charakterze sportowym. Do tego możemy dobrać także okulary przeciwsłoneczne, które są aktualnie na topie oraz plecak lub torbę.

Dobrze dobrany strój pozwala stworzyć ciekawe stylizacje, które mogą podkreślać urodę i wygląd. Warto, więc zainwestować w porządne ubrania, które nam, to zapewnią.

 

ПО РУБРИКАМ

17.08 Биз­нес за­пла­тил на­ло­ги и на­щу­пы­ва­ет но­вый курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

17.08 Бан­ки­ров за­ста­ви­ли вер­нуть об­во­ро­ван­ным вклад­чи­кам про­цен­ты и не­устой­ку

17.08 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но 17 ав­гу­ста, под­ско­чи­ли ко­ти­ров­ки "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго"

17.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 17 ав­гу­ста со­ста­вил 25,5064 грн

17.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 17.08.17

17.08 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

17.08 Вер­хов­ный Суд от­ме­нил ре­ше­ние о не­за­кон­но­сти лик­ви­да­ции бан­ка "Премиум"

17.08 Ев­ро па­да­ет 17 ав­гу­ста по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла ЕЦБ

17.08 Бир­жи АТР за­кры­лись 17 ав­гу­ста раз­но­на­прав­лен­но на ря­де мак­ро­эко­но­ми­че­ских фак­то­ров

17.08 НБУ ку­пил $44 млн на аук­ци­оне 17 ав­гу­ста при пред­ло­же­нии $46 млн

17.08 НБУ умень­шил свой порт­фель ОВГЗ на 1 млрд гри­вен до 364,6 млрд гри­вен 17 ав­гу­ста

17.08 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 17 ав­гу­ста

17.08 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 16.08.2017

17.08 НБУ про­дал 16 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 583 млн гри­вен

17.08 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 16 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $99,1 млн до $247,1 млн

17.08 Бан­ки­ров за­ста­ви­ли вер­нуть об­во­ро­ван­ным вклад­чи­кам про­цен­ты и не­устой­ку

17.08 Ав­то­газ бу­дет до­ро­жать до 14,5 грн/л - ана­ли­ти­ки рын­ка

17.08 До­ля це­ны СУГ к вы­со­ко­ок­та­но­во­му бен­зи­ну до­стиг­ла 49,1%

17.08 Дизтоп­ли­во 17 ав­гу­ста в опте про­дол­жа­ет де­ше­веть

17.08 Опто­вая це­на на СУГ бли­зит­ся к 24 000 грн/т

17.08 НБУ пре­ду­пре­дил о воз­мож­ной ви­рус­ной ата­ке

17.08 В ян­ва­ре-июне чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась на 117,5 тыс. до 42,5 млн

17.08 ФГИ по­лу­чил две за­яв­ки на 25% ак­ций "ДТЭК Захидэнерго" и од­ну на 25% ак­ций "Киевэнерго"

17.08 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся 17 ав­гу­ста, Brent опус­ка­лась ни­же $50 за бар­рель впер­вые с кон­ца июля

17.08 Ак­ци­я­ми укра­ин­ских энер­го­ком­па­ний за­ин­те­ре­со­ва­лась япон­ской ком­па­нии Mitsubishi

17.08 Morgan Stanley: ми­ро­вой ВВП на мак­си­му­ме с 2010 го­да

17.08 На­валь­ный опуб­ли­ко­вал рас­сле­до­ва­ние о "сыне Пескова"

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

17.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ав­гу­ста 2017 го­да

17.08 В ми­ре от­но­сят­ся к Рос­сии с не­до­ве­ри­ем

17.08 Со­вет­ник Трам­па: США ве­дут с Ки­та­ем эко­но­ми­че­скую вой­ну

17.08 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по ро­сту эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны в 2017 г до 2% с 1,7%

16.08 Не­смот­ря не­внят­ную по­ли­ти­ку Трам­па в от­но­ше­нии Рос­сии, его ближ­не­во­сточ­ная по­ли­ти­ка яв­но про­ти­во­ре­чит устрем­ле­ни­ям РФ в ре­ги­оне

16.08 В аме­ри­ка­но-иран­ских си­сте­ме от­но­ше­ний у Те­ге­ра­на не оста­лось ко­зы­рей

16.08 Те­не­вая бан­ков­ская си­сте­ма Ки­тая на­ча­ла сду­вать­ся

16.08 Brexit: Бри­та­ния от­ка­жет­ся от гра­ни­цы с Ир­лан­ди­ей

16.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 ав­гу­ста 2017 го­да

16.08 10 луч­ших го­ро­дов для жиз­ни

16.08 Слу­ша­ние по де­лу быв­ше­го ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва пе­ре­не­се­но на 1 сен­тяб­ря

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Биз­нес-ас­со­ци­а­ции счи­та­ют не­до­пу­сти­мым дав­ле­ние пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов на Да­ни­лю­ка

17.08 Цирк про­дол­жа­ет­ся. Кор­чак го­то­вит­ся к но­во­му скан­да­лу с "автоматом"

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

17.08 Экс­перт от­ве­ча­ет Ило­ну Мас­ку: ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект не угро­за

17.08 Sharp го­то­вит ещё один без­ра­моч­ный смарт­фон, ко­то­рый воз­ро­дит идеи мо­де­ли Aquos Crystal

17.08 Toyota при­ду­ма­ла про­зрач­ные пе­ред­ние стой­ки

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

17.08 Microsoft обу­ча­ет дро­ны при­ни­мать ре­ше­ния на ле­ту

17.08 Анон­си­ро­ван са­мый мощ­ный и до­ро­гой смарт­фон Nokia

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

16.08 Fiat Chrysler объ­еди­нит уси­лия с BMW, Intel и Mobileye для раз­ра­бот­ки ро­бо­мо­би­лей

16.08 Как на­учить ре­бен­ка ин­ве­сти­ро­вать: 3 стра­те­гии

16.08 Стар­то­ва­ло мас­со­вое про­из­вод­ство Kirin 970 - пер­вой мо­биль­ной плат­фор­мы с ин­те­гри­ро­ван­ной си­сте­мой ИИ

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно