Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Онлайн ігри стрілялки

Воювати і стріляти це улюблене заняття маленьких хлопчиків. А в разі необхідності головне заняття дорослих чоловіків. Добре стріляти зобов'язані вміти всі хлопчики, для цього їх ще в школі спеціально возять в тири, де вони стріляють з пневматичних гвинтівок по мішенях. Після цього багато хто йде в армію, де проводяться стрільби. На стрільбах солдати тренуються потрапляти в мішень з основної зброї, яка використовується на озброєнні. Хлопці, які йдуть вчитися до університету, надходять на військову кафедру, де теж вчаться стріляти зі справжньої зброї. Доброю можливість підвищити свої навички стрільби, є спеціалізовані клуби, де можна постріляти в тирі. Там Ви маєте можливість стріляти зі зброї, яка максимально схожа на реальну. Є спортивні дисципліни, в яких дуже важливі навички влучної стрільби, наприклад біатлон. Крім біатлону, проводяться змагання у стрільбі з пістолета чи лука, хоч і постріли проводяться по-різному з цих зброй, але принцип залишається той самий - прицілитися і зробити точний постріл.

Будь-яка ручна зброя має на собі спеціальні мушки, за якими стрілець повинен орієнтуватися для точного пострілу. Для точності потрібно, щоб перша мушка співпадала з другою і співпадала з мішенню, після чого можна робити сам постріл. Дуже важливо тримати зброю міцно в руках, щоб вона не гуляла, адже руки мають невелике тремтіння від м'язової напруги або інших процесів в організмі. Крім того, вогнепальна зброя має більшу віддачу, яка може перешкодити у влучності, це слід завжди враховувати. Автоматична зброя має ще більшу віддачу, і стріляти з неї чергами набагато важче, ніж одиночними пострілами, йде великий розкид куль.

Для того, щоб постріляти на славу відмінно підійдуть онлайн ігри для хлопців стрілялки. Тут Ви зможете абсолютно спокійно спробувати у дії ту чи іншу зброю. Є можливість спокійно стріляти в тирі або ж в якихось важких умовах, наприклад під час бойових дій, на швидкості тощо. Можна використовувати не тільки ручну зброю, якщо хочете спробувати стріляти з великокаліберної гармати, то є і така можливість. Хочете сісти за танк і провести якусь місію - без проблем, є велика кількість онлайн ігор, де Ви можете використовувати різну військову техніку, в тому числі і повітряну. В одних іграх Ви будете хаотично вбивати всіх своїх ворогів, а в інших Вам потрібно буде проводити точні постріли в якусь ціль. Дані гри відмінно підійдуть, як для хлопчиків, так і для дорослих чоловіків, які захотіли перевірити свою влучність. Якщо дівчатка хочуть спробувати постріляти з чогось, то вони можуть сміливо пробувати, тут це робиться набагато простіше, ніж по-справжньому.

 

ПО РУБРИКАМ

10:18 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в но­яб­ре вы­рос­ла на 0,3% - НБУ

10:14 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 11.12.2017

09:33 Фью­черсы на бит­ко­ин: иг­ра на по­ни­же­ние на­ча­лась?

08:10 Зо­ло­то сла­бо де­ше­ве­ет на­ка­нуне за­се­да­ния ФРС США

07:32 Дол­лар де­ше­ве­ет к ев­ро и иене 12 де­каб­ря на ожи­да­ни­ях ито­гов за­се­да­ния ФРС США

07:22 Фон­до­вые бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся 12 де­каб­ря пе­ред за­се­да­ни­ем ФРС США

07:15 Dow Jones и S&P 500 вы­рос­ли до ре­кор­дов на фоне на­ча­ла тор­гов фью­черса­ми на бит­ко­ин

11.12 За­чем Нац­банк иг­ра­ет про­тив грив­ни

11.12 Ры­нок ак­ций на­чал вто­рую не­де­лю де­каб­ря бо­ко­вой ди­на­ми­кой

11.12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 11.12.17

11.12 В но­яб­ре объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на 8% до $9,5 млрд

11.12 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 100 млн гри­вен до 329,8 млрд гри­вен 11 де­каб­ря

11.12 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 11 де­каб­ря со­ста­вил 27,1357 грн

11.12 Дол­лар сда­ет по­зи­ции на стар­те "не­де­ли центробанков"

11.12 Bloomberg: 40% всех бит­ко­и­нов при­над­ле­жат ты­ся­че ки­тов

10:18 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в но­яб­ре вы­рос­ла на 0,3% - НБУ

08:10 Зо­ло­то сла­бо де­ше­ве­ет на­ка­нуне за­се­да­ния ФРС США

07:27 Нефть Brent пре­одо­ле­ла ре­корд 2015 го­да на но­во­стях о за­кры­тии тру­бо­про­во­да Forties

11.12 Наф­то­газ до­го­ва­ри­ва­ет­ся с ита­льян­ской ком­па­ни­ей об управ­ле­нии ГТС

11.12 На АЗС 11 де­каб­ря от­ме­чал­ся не­зна­чи­тель­ный рост цен

11.12 Ин­фля­ция в 2017 су­ще­ствен­но пре­вы­сит про­гноз 12,2%, - НБУ

11.12 Це­ны на нефть уве­рен­но рас­тут 11 де­каб­ря, це­на Brent - око­ло $64,6 за бар­рель

11.12 Гос­бюд­жет-2017 за 11 мес. пе­ре­вы­пол­нен по до­хо­дам на 2,1% и не­до­вы­пол­нен в но­яб­ре на 3,6% - Госказ­на­чей­ство

11.12 Госказ­на­чей­ство в те­че­ние про­шлой не­де­ли воз­ме­сти­ло НДС на 386,5 млн грн

11.12 В ян­ва­ре-но­яб­ре ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 917,4 млн гри­вен

10:16 Но­вые пра­ви­ла ЕС об­лег­ча­ют жизнь транс­гра­нич­ным ин­ве­сто­рам

08:26 Deutsche Bank: гло­баль­ный кри­зис нач­нет­ся с Ки­тая

08:01 В Рос­сии оза­бо­че­ны ре­ше­ни­ем США при­знать Иеру­са­лим сто­ли­цей Из­ра­и­ля, хо­тя Москва сде­ла­ла та­кой же шаг еще в ап­ре­ле

07:49 Трамп под­пи­сал ди­рек­ти­ву о воз­об­нов­ле­нии лун­ной про­грам­мы

07:45 Рос­сия и Тур­ция до­го­во­ри­лись по кре­ди­ту на С-400

11.12 ЕС не счи­та­ет вой­ну в Си­рии за­вер­шен­ной

11.12 В ЕС кри­ти­ку­ют аме­ри­кан­скую на­ло­го­вую ре­фор­му

11.12 МВФ: Ки­таю не­об­хо­ди­ма финан­со­вая ста­биль­ность

11.12 В Вен­грии на­ста­и­ва­ют, что они вы­иг­ра­ли в Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии

11.12 WP: КНДР раз­ра­ба­ты­ва­ет био­ло­ги­че­ское ору­жие

11.12 В ми­ре еже­год­но да­ют $1 трил­ли­он взят­ки - ООН

11.12 Ма­ду­ро со­би­ра­ет­ся не до­пу­стить оп­по­зи­цию до пре­зи­дент­ских вы­бо­ров

08.12 Мол­да­вия и НАТО ста­ли бли­же еще на шаг

08.12 Бе­ла­русь начнет экс­порт неф­те­про­дук­тов через пор­ты РФ

08.12 Bellingcat и The Insider уста­но­ви­ли клю­че­во­го фигу­ран­та де­ла о кру­ше­нии MH17

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

09:50 Бои в АТО: За­чем тер­ро­ри­сты при­ду­ма­ли Гла­до­сов­ский ко­тел

11.12 Опас­ная ими­та­ция: По­че­му фа­нам Са­а­ка­шви­ли не сто­ит ми­мик­ри­ро­вать под Май­дан

11.12 За­чем Кур­чен­ко под­дер­жал Са­а­ка­шви­ли, ко­то­ро­го не зна­ет

11.12 Пас­ха­вер: В Укра­ине по­ка нет оп­по­зи­ции, есть лишь контр­ре­во­лю­ци­он­ные про­во­ка­то­ры

11.12 В Вен­грии на­ста­и­ва­ют, что они вы­иг­ра­ли в Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии

11.12 Судь­ба Ми­хо: Что власть долж­на сде­лать с Са­а­ка­шви­ли

11.12 Вы­рав­ни­ва­ние по­зи­ций. Сколь­ко на­се­лен­ных пунк­тов ВСУ осво­бо­ди­ли в по­след­ние дни

11.12 Пет­рен­ко: Рас­счи­ты­ваю, что 2018 год бу­дет го­дом очень хо­ро­ших но­во­стей для Укра­и­ны по по­во­ду про­дви­же­ния дел с РФ в ЕСПЧ

08.12 Элек­то­раль­ные вой­ны: За­чем Ти­мо­шен­ко за­го­во­ри­ла про без­виз

08.12 Ве­не­ци­ан­ская ко­мис­сия не под­дер­жа­ла об­ви­не­ния Вен­грии в суже­нии прав нац­мень­шинств в ста­тье о язы­ке обу­че­ния

08.12 Вен­ский фор­мат. До че­го до­го­во­ри­лись Клим­кин, Лав­ров и Тил­лер­сон

08.12 Bellingcat и The Insider уста­но­ви­ли клю­че­во­го фигу­ран­та де­ла о кру­ше­нии MH17

08.12 Ве­не­ци­ан­ская ко­мис­сия ре­ко­мен­ду­ет про­длить пе­ре­ход­ной пе­ри­од до пол­но­цен­но­го при­ме­не­ния ста­тьи о язы­ке обу­че­ния

08.12 Вен­грия бло­ки­ру­ет со­труд­ни­че­ство НАТО с Укра­и­ной

07.12 НАБУ раз­до­ра. Как по­ми­рят­ся За­пад и власть

09:10 Ка­кие га­д­же­ты не сто­ит по­ку­пать в 2018 го­ду

11.12 Про­бле­мы ха­ке­ров: ни­кто не хо­чет пла­тить вы­куп в бит­ко­и­нах

11.12 Бес­про­вод­ная гар­ни­ту­ра вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти HTC Vive Focus оце­не­на в $600

11.12 BMW i8 ли­шил­ся кры­ши и стал мощ­нее

11.12 Toyota пред­ста­ви­ла кон­цеп­ту­аль­ный крос­со­вер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)

11.12 Volkswagen за­ду­мал за­ме­нить лич­ные ав­то­мо­би­ли элек­три­че­ски­ми ми­ни­вэна­ми

11.12 Но­вая угро­за для Эфи­ри­у­ма: на сме­ну Крип­то­ко­ти­кам идет Decentraland

11.12 LG раз­ра­ба­ты­ва­ет ска­нер ра­дуж­ной обо­лоч­ки гла­за для смарт­фо­нов

11.12 Бес­пи­лот­ник Renault под­клю­чит пас­са­жи­ров к вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти

08.12 BlackBerry и Qualcomm объ­еди­ни­лись в со­зда­нии ав­то­мо­би­лей но­во­го по­ко­ле­ния

08.12 За­прет на ICO в Ки­тае при­вел к рас­про­стра­не­нию мо­шен­ни­че­ских альт­ко­и­нов

08.12 Peugeot PHEV: не­обыч­ный ску­тер с ги­брид­ной си­ло­вой уста­нов­кой

07.12 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно